จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำแรงงานต่างด้าว ให้รีบมาดำเนินการที่ศูนย์ One Stop Service ภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำแรงงานต่างด้าว ทั้งที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว และยังไม่ได้เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ ให้รีบเข้ามาดำเนินการที่ศูนย์ One Stop Service ภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ เท่านั้น

นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ (One Stop Service) มาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา โดยขอแจ้งให้นายจ้าง/สถานประกอบการ เร่งพาแรงงานต่างด้าวลูกจ้างของตน กลุ่มที่ถือบัตรสีชมพูและกลุ่มใบจับคู่ (กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง) ทั้งที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว และยังไม่ได้เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ รีบดำเนินการดังกล่าว ที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่(OSS) ตั้งอยู่ที่อาคารปรับปรุงคุณภาพ บริเวณศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ (คันคลองชลประทาน) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น

สำหรับ แรงงานต่างด้าวที่จะมาลงทะเบียนมีขั้นตอนดำเนินการ 2 แบบ ดังนี้ 1.) แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ให้ไปดำเนินการ ทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา ( Visa) ขออนุญาตทำงาน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือ ทำประกันสุขภาพ (แล้วแต่กรณี) ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ (OSS) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้ว จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

 

2.) แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ให้ไปดำเนินการทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่(OSS) อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และให้ไปเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกับ ศูนย์ OSS เมื่อพิสูจน์สัญชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการกระจายข่าวเรื่องดังกล่าว ทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน เพื่อให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยนายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถจองคิวล่วงหน้า เพื่อนำแรงงานต่างด้าวได้รับทราบอย่างทั่วถึง หมายเลขโทรศัพท์ 085-6955571 , 093-2126161 , 089-5162297 ระหว่างเวลา 19.00-19.00 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย โทร.0-5311-2911 ในวันเวลาราชการ หรือ Line id : @doecmi

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *