พาณิชย์ลำพูน ส่งเสริมสินค้าตลาดอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล

ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ “สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน” ได้จัดงานเสวนาและแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์เข้าสู่มาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรได้รับการพัฒนาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับและจดจำของผู้บริโภคทั่วไป

“นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล” พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสินค้าอินทรีย์ จึงได้กำหนดเน้นทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์เมืองเกษตรปลอดภัย โดยมีเป้าหมายคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานความปลอดภัยการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในการผลิตและการร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น จังหวัดลำพูน จึงเร่งดำเนินการส่งเสริมความรู้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่ม โดยเฉพาะตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ โดยเน้นนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการแปรรูป การสร้างสรรค์ตราสินค้า (Logo) และบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ให้มีความน่าสนใจและนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดทั้งระบบ ONLINE และ OFFLINE เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

พร้อมกันนี้ในงานแถลงข่าวยังมี “นายสำเริง ไชยเสน” รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มาเป็นประธานในการแถลงข่าวด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *