สภากาชาดฯแจง ผู้บริจาคโลหิตได้รับสิทธิรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์สภากาชาดกำหนด

ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทยกำหนด แต่กรณีการเผยแพร่เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลผู้บริจาคโลหิตทาง social media บางเพจและมีการส่งต่ออย่างกว้างขวางนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

สภากาชาดไทย โดยนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้เปิดเผยว่า ข้อมูลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลผู้บริจาคโลหิตดังกล่าวนั้น มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  ดังนี้

1.กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การใช้สิทธิรักษาพยาบาลของผู้บริจาคโลหิต เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558

-แบ่งออกเป็น ผู้บริจาคโลหิต 1 ครั้ง ขึ้นไป ได้รับการช่วยเหลือค่าห้องและค่าอาหารพิเศษ ตามสิทธิที่สามารถเบิกได้จากหน่วยงานต้นสังกัดก่อน ส่วนที่เกินสิทธิให้เรียกเก็บ 50 %

-ส่วนผู้บริจาคโลหิต 18 ครั้ง ขึ้นไป ได้รับการช่วยเหลือค่าห้องและค่าอาหารพิเศษ  50 % ตามอัตราที่กำหนดไว้

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ฝ่ายปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร. ‭0 2590 1435‬

2.กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาดไทยได้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี   แบ่งออกเป็น

ผู้บริจาคโลหิต 7 ครั้งขึ้นไป เสียค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญ ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์  หากอยู่ห้องพิเศษ  ผ่าตัด ผ่าตัดคลอดบุตร เสียค่าใช้จ่าย 50 % กรณีผ่าตัดโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ ไม่ได้รับการยกเว้น

ผู้บริจาคโลหิต 24 ครั้งขึ้นไปได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญ ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์  หากอยู่ห้องพิเศษ  ผ่าตัด  ผ่าตัดคลอดบุตร เสียค่าใช้จ่าย 50 %  กรณีผ่าตัดโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ ไม่ได้รับการยกเว้น

ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าว ผู้บริจาคโลหิตที่มีสิทธิพื้นฐาน เช่น บัตรทอง บัตรข้าราชการ และประกันสังคม ต้องใช้สิทธิ์นั้นก่อนโดยให้นำบัตรประจำตัวของผู้บริจาคโลหิต ขอหนังสือรับรอง ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังต์

ส่วนภูมิภาค ขอหนังสือรับรองได้ที่   ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  เหล่ากาชาดจังหวัด   โรงพยาบาลประจำจังหวัด  โดยหนังสือรับรองใช้ลดหย่อนการรักษาพยาบาลดังกล่าว เป็นครั้งๆไป

สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย โทร. ‭0 2256 4300 ,0‬ ‭2263 9600-99‬ ต่อ 1760,1761 (ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561)

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *