กระทรวงวัฒนธรรม ทำแผนแม่บทส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาอาหารไทย เพื่อไม่ให้สูญหาย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้พิจารณาร่างแนวทางการจัดทำแผนแม่บท “ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาอาหารไทย พ.ศ.2563 – 2567″ เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในระดับนานาชาติ ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กำลังได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของอาหารต่างชาติ กลายเป็นอาหารลูกผสม หรืออาหารฟิวชั่น ส่งผลให้ส่วนผสมและรสชาติผิดเพี้ยนความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยอาจเลือนหายไป ดังนั้นจึงจัดทำแผนแม่บทดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาอาหารไทยให้ยั่งยืน เพื่อให้ทุกภาคบูรณาการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาอาหารไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชี ประจำปี 2562 โดยยึดหลักมรดกภูมิปัญญาที่มีความโดดเด่นสามารถต่อยอดสร้างรายได้ที่เสี่ยงต่อการสูญหายควรได้รับการส่งเสริมรักษาอย่างเร่งด่วน

พร้อมกันนี้ ยังเห็นชอบการคัดเลือกโครงการมรดกภูมิปัญญาเพื่อสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชี โดยที่ชุมชน กลุ่มคน องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทุกขั้นตอนและทุกด้านของการส่งเสริมและรักษา

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *