ศูนย์ประชุมฯ เปิดที่พักผ่อนปลอดมลพิษ ตลอด 24 ชั่วโมง

นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  พร้อมด้วย นายอนุชา  ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ได้เข้าพบปะผู้ใช้บริการที่พักผ่อนปลอดมลพิษ ณ โถงชั้นล่าง อาคาร SME ภายในศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ พร้อมจัดโต๊ะเก้าอี้เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาพักผ่อนหลบหมอกควัน และรับอากาศบริสุทธิ์ตลอดทั้งวัน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า ได้ทำตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดหาที่ปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงที่มีฝุ่นละออง ซึ่งเราถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจุดประสงค์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร มีหน้าที่ดูแลชุมชนในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือ  ซึ่งศูนย์ประชุมฯ มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีพื้นที่กว้างขวาง  มีเครื่องฟอกอากาศ และสามารถรองรับประชาชนได้ โดยได้สอบถามผู้สูงอายุ และคนท้อง ที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งได้บอกว่าที่บ้านไม่มีเครื่องกรองอากาศ แต่ที่นี่มี ซึ่งเขาสามารถมาใช้บริการได้ เอางานมาทำได้  เราก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายที่  มีน้ำดื่ม มีของกินจากเทศบาลนครเชียงใหม่  ซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้จนกว่าฝุ่นละอองจะหมดไป สำหรับในวันนี้เปิดเป็นวันที่ 5 แล้ว  ก็ได้มาเช็คดูเสมอว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ ในการให้ประชาชนมาอยู่ได้อย่างปลอดภัย

แม้ในช่วงนี้ ศูนย์ประชุมฯ อยู่ในช่วงการโอนถ่าย  แต่มั่นใจว่าในการบริหารจัดการต่อไปศูนย์ประชุมฯ ก็ยังคงมีการบริการจัดการและมีหน้าที่ในการดูแลประชาชน ชุมชน อยู่แล้ว  ซึ่งอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นของหน่วยงานราชการ ศูนย์ประชุมฯก็ต้องทำหน้าที่  และหวังว่าฝุ่นละอองจะลดลง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของภาคราชการและประเทศชาติในการร่วมมือกันในการที่จะทำอย่างไรให้คุณภาพชีวิตของคนในภาคเหนือดีขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการที่พักผ่อนปลอดมลพิษ ณ โถงชั้นล่าง อาคาร SME ภายในศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  ซึ่งเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยจะเปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลา 9.00- 21.00 น. และเปิดเครื่องฟอกอากาศ 24 ชั่วโมง รองรับคนได้ 800- 1,000 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *