สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรปราดเปรื่อง สมัครเข้าร่วมโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนลูกหลานเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่มีความสนใจ เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรยุคใหม่ให้ยั่งยืน สมัครเข้าร่วมโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายนเรศ  ฝีปากเพราะ ผอ.สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่วันที่ 16-25 พฤษภาคม 2562 รุ่นที่ 1 โดยสมัครสอบผ่านลิงค์ http://bit.ly/2VTYAMs หรือ Scan QR Code เพื่อสร้างนักวิจัยด้านการเกษตรระดับชุมชนและเป็นผู้นำเกษตรกรให้กับชุมชน ผู้เรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Start-up) ผู้เรียนสร้างรายได้ให้ภาคการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศและสานต่อแนวพระราชดำริ ส่งเสริมบุคลากรด้านการเกษตรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โทร. 02-5797435 ต่อ 3616-17

สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกหลานเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเกษตรกรทั่วไปที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งมีทุนสนับสนุน สำหรับเข้าร่วมหลักสูตร ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน) มีจำนวน 90 ทุน ระยะเวลาโครงการดำเนินการต่อเนื่อง 3 ปีๆ ละ 30 ทุน เริ่มตั้งแต่ ปี 2562-2564 ซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรมีความเฉพาะและเหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการทำเกษตร มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม และวิชาชีพบนพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ทั้งในเรื่องของการประกอบการกิจการยุคใหม่ เศรษฐศาสตร์ด้านศาสตร์พระราชาทางสิ่งแวดล้อมการเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเข้าใจและเข้าถึงชุมชน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรปราดเปรื่อง เกษตรกรทั่วไปของภาคเหนือทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ผอ.สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในการเกษตร มีความรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตร บริหารการผลิตและการตลาดโดยใช้ข้อมูลและสิ่งที่สำคัญต้องคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เป็นบุคคลผู้มีความสนใจหรือประกอบอาชีพด้านการเกษตร ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 17 – 45 ปี จบการศึกษาระดับชั้น ป.6 ขึ้นไป เป็น Smart Farmer มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *