ประกันสังคม ชวนแรงงานนอกระบบ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางสังคม

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า รัฐบาลออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบทุกสาขาอาชีพ ทั้งอาชีพเกษตรกร ผู้ขับขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พ่อค้าแม่ค้า รับจ้างทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ เข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 40 ให้ได้มากที่สุด เพื่อเข้าถึงระบบประกันสังคมได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระทุกกลุ่มอาชีพสมัครประกันสังคม มาตรา 40 โดยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ทำงานไม่มีนายจ้าง สามารถเลือกรูปแบบจ่ายเงินสมทบได้ 3 รูปแบบ คือ

ทางเลือก 1 จ่าย 70 บาท/เดือน รัฐบาลสมทบ 30 บาท รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย

ทางเลือก 2 จ่าย 100 บาท/เดือน รัฐบาลสมทบ 50 บาท รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ (รับบำเหน็จ)

และทางเลือก 3 จ่าย 300 บาท/เดือน รับสิทธิประโยชน์ 5 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของแรงงาน เช่น เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เบิกได้คนละ 200 บาทต่อเดือน คราวละไม่เกิน 2 คน ขยายเวลารับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพเป็นตลอดชีวิต เพิ่มเงินค่าทำศพเป็น 40,000 บาท เพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเดือนละ 150 บาท หากส่งเงินครบ 180 เดือน ให้เงินเพิ่มอีก 10,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะเป็นแรงจูงใจส่วนหนึ่งของผู้ประกันตนให้ได้รับบริการที่ดีและเห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับตนเองและครอบครัว

การสมัครมาตรา 40 สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว ยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์บิ๊กซี เทสโก้โลตัส หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร และสามารถหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยฟรีค่าธรรมเนียม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน 1506

ข้อมูล ภาพ : เพจกรมประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *