วันแห่งความสำเร็จของผู้สูงวัย “สปสช.” จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย”

เมื่อวันที่ผ่านมา “สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” (สปสช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” ตาม “โครงการมหกรรมรวมพล คนรักสุขภาพ” โดยมีผู้เข้ารับประกาศนียบัตรรวม 709 คน อายุรวมกว่า 50,000 ปี

ณ ห้องประชุมฮอไรซันแกรนด์บอลรูม สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต ตามโครงการมหกรรมรวมพล คนรักสุขภาพ “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” โดยมีนายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้ารับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน 246 คน , สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จำนวน 69 คน , ศูนย์ภูมิปัญญาแม่โป่งสูงวัยใกล้บ้านพ่อ เทศบาลตำบลแม่โป่ง จำนวน 63 คน , โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ (บูรพาคอนกรีตอุปถัมภ์) เทศบาลตำบลลวงเหนือ จำนวน 62 คน , โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย เทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 71 คน , โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลแม่แฝก จำนวน 78 คน และโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จำนวน 120 คน รวมจำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับใบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ตามโครงการมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ จำนวน 709 คน

ซึ่งก่อนการจัดพิธีมอบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย พระราชโพธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยสะเก็ดวรวิหาร(พระอารามหลวง) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้ารับใบประกาศนียบัตรฯในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จากหน่วยงาน อทป.ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดด้วย

สำหรับโครงการ “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นครั้งแรก โดยนายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ที่มีแนวคิดก่อตั้ง “โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย” เป็นสถานศึกษาสถานที่ดูแลส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ทั้งในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอยและพื้นที่ใกล้เคียง หลังจากนั้นจึงขยายผลเป็นต้นแบบให้กับเครือข่าย อปท.ที่เข้าร่วมโครงการอีกหลายแห่งในอำเภอใกล้เคียง ส่งผลให้โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างๆ ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากหลายหน่วยงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *