สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขึ้นเหนือ จัดอบรม “พ่อครัว แม่ครัว จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ”

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรม “พ่อครัว แม่ครัว จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีความพร้อมในการสนับสนุนภาระกิจ ร่วมช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในเหตุวิบัติภัย วาตภัย อุทกภัย และเข้าสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานอาสากู้ภัยในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ ร่วมเปิดโรงครัวพระราชทาน ในทุกพื้นที่ที่ประสบภัย ภายใต้การควบคุมดูแลของสภาสังคมสงเคราะห์ฯและมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์

ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานในการจัดการฝึกอบรม “พ่อครัว แม่ครัว จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” ให้แก่อาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ โดยมีพ่อครัว แม่ครัว จิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ครัวเชฟจิตอาสาภาคเหนือ มีความพร้อมในการสนับสนุนภาระกิจ ร่วมช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในเหตุวิบัติภัย วาตภัย อุทกภัย และเข้าสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานอาสากู้ภัยในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ ร่วมเปิดโรงครัวพระราชทาน ในทุกพื้นที่ที่ประสบภัย ภายใต้การควบคุมดูแลของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และพร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนทีมสมาชิกจิตอาสา ได้เข้าร่วมฝึกอบรมการเข้าร่วมภาระกิจอย่างมืออาชีพ และสร้างความพร้อมในการออกภาคสนาม ปฎิบัติภาระกิจอย่างมีวินัย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักสากล และด้านสาธารณสุขโภชนาการ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ในการปรุงแต่งอาหารในภาคสนามอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมถวายงานอย่างสมพระเกียรติ มีระเบียบและมีวินัย

โดยเป้าหมายของการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรวบรวมสมาชิกในสายอาชีพเชฟทั่วประเทศ จากทั่วทุกจังหวัด เปิดเครือข่าย สมาคม ชมรม เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านสามารถเข้าร่วม โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ และมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ รวมถึงเปิดรับสมัครสมาชิกทั่วประเทศ สนับสนุนให้ทุกจังหวัดก่อตั้งชมรมเครือข่ายทุกพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก และการติดต่อประสานงาน และจัดให้มีการอบรมให้กับสมาชิกทุกพื้นที่ เพื่อให้แนวทาง เรียนรู้แนวทางปฏิบัติ ในภาระกิจต่างๆ ต่อสมาชิกทุกท่าน ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ให้การช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในทุกภูมิภาค ที่มีความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ พร้อมทั้งเป็นการให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ประสานหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของพื้นที่ ในการเข้าพื้นที่ การเข้าช่วยเหลือ เพื่อเปิดครัวพระราชทานอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *