(คลิป) ลำพูนชวนเที่ยว “ทะเลโคม” เปิดเทศกาล “โคมแสนดวงฯ 2562” สว่างไสวทั่วเมือง

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดในประเทศ พร้อมด้วยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2562” ณ วัดพระธาตุหริภัญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ซึ่ง “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2562 นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และเทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการจัดงาน “ประเพณียี่เป็ง ฟังเทศน์มหาชาติ ถวายทานโคมสามพันดวง แด่องค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ความสนใจร่วมถวายโคมล้านนาเป็นจำนวนมาก จากจำนวนสามพันดวง เพิ่มขึ้นเป็นสามหมื่นดวง และเพิ่มเป็นหนึ่งแสนดวง และในปีนี้องค์การบริการส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ขึ้น ในช่วงเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ที่สร้างพลัง สร้างแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปที่มีต่อองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย พระนางเจ้าจามเทวี และเพื่อเป็นศิริมงคลต่อตนเอง พร้อมทั้งเป็นการฟื้นฟู สืบสาน และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับการผลิตโคมล้านนา ที่กำลังอ่อนล้าและเริ่มสูญหายไปขึ้นมาใหม่ในหลายๆชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้ลำพูนเป็นนครแห่งทุนวัฒนธรรมชุมชน ก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนและทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมในจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เมืองลำพูนเกิดความ “รุ่งเรือง ร่มเย็นและเป็นสุข”

ในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง-ลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรม “10 มหัศจรรย์ ล้านนาที่หละปูน” ขึ้น โดย “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” นับเป็นกิจกรรมแรกใน “10 มหัศจรรย์ล้านนาที่หละปูน”

โดย “นายนพดล ภาคพรต” รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดในประเทศ กล่าวว่า “จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีถิ่นอันเป็นอันลักษณ์ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ทั้งในด้านภาษา การแต่งกาย อาหาร ประเพณี ซึ่งการทำโคมของชาวล้านนาและลำพูน ถือเป็นหนึ่งในประเพณีที่ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยเมื่อถึงงานเทศกาลยี่เป็ง ชาวล้านนาจะนิยมประดับประดาตกแต่งบ้านเรือน ด้วยการจุดผางประทีปหรือประดับโคมไฟ ให้สวยงาม สว่างสดใสตลอดช่วงเทศกาล เนื่องจากชาวล้านนา เชื่อว่าการทำโคม เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่ประทับบนสรวงสวรรค์ และแสงประทีปจากโคม จะช่วยส่องประกายให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข และมีความเจริญรุ่งเรือง

จากการบูรณาการการจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2562 ในวันนี้ เกิดขึ้นการบูรณาการการทำงานจากหลายๆภาคส่วน ได้แก่ จังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และวัดพระธาตุหริภุญชัย ในการนำผลงานหัตถกรรมโคมสวยงามหลากสีสัน กว่าแสนดวงที่เกิดจากฝีมือของคนในชุมชนต่างๆของจังหวัดลำพูน ก่อให้เกิดรายได้คืนกลับสู่ชุมชนท้องถิ่นกว่า 10 ล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่รวมการใช้จ่ายอื่นๆของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดลำพูนตลอดห้วงของการจัดงาน นับเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง

“จากพลังแห่งศรัทธาจนกลายเป็นที่มาของโคมแสนดวงหรือทะเลโคมของจังหวัดลำพูนในครั้งนี้ นับเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาบูชาโคมเพื่อถวายแด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลำพูนมากว่า 1,300 ปี และพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณทุกหน่วยงานอีกครั้ง ที่ร่วมกันบูรณาการการทำงาน จนเกิดงานเทศกาลโคมแสนดวง ซึ่งถือเป็นมหัศจรรย์ที่ 1 ใน 10 มหัศจรรย์ล้านนาที่ลำพูน โดยมีกิจกรรมมหัศจรรย์อื่นๆอีกในโอกาสต่อไป”

สำหรับงานนี้ประชาชนชาวลำพูน จังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยว สามารถเดินทางมาเที่ยวสัมผัส “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2562” กันได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มางานนี้งานเดียวได้ทั้งบุญ ความเป็นศิริมงคลต่อตนเอง และตื่นตาตื่นใจไปกับ “ทะเลโคม”!!!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *