เชียงใหม่ชวนเที่ยว “เชียงใหม่ บลูมส์ 2020 : เทศกาลเชียงใหม่ เบิกบาน” ผ่านประสบการณ์สุดพิเศษด้วยเรื่องราวดอกไม้ และ “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ”

ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ “เชียงใหม่” จะสวยขึ้นอีกเป็นทวี ด้วยสีสันสดสวยของหมู่มวลดอกไม้ในกิจกรรม “เชียงใหม่ บลูมส์ 2020” (Chiang Mai Blooms 2020) และ “งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด เชียงใหม่ ครั้งที่ 44” ที่งานนี้หลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันรังสรรค์ทั้งเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่เบิกบาน ผ่านเรื่องราว สถานที่ และแรงบันดาลใจจากดอกไม้ ณ แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม และสถานประกอบการกว่าร้อยแห่งรอบเมือง ภายใต้แบรนด์ “เชียงใหม่ บลูมส์ 2020 : เทศกาลเชียงใหม่ เบิกบาน” สร้างปฏิทินท่องเที่ยวดอกไม้เดือนกมุภาพันธ์ ยกระดับเชียงใหม่สู่เมือเทศกาลระดับโลก

โดยสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) และกลุ่มวิศิษฏ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว (Visit Lanna for MICE and Tourism Industry in Northern Thailand) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ยกระดับ ประสบการณ์ท่องเที่ยวดอกไม้ช่วงต้นปี ปักหมุดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 เป็นเทศกาลระดับภูมิภาค ขยายคอนเทนต์ท่องเที่ยวดอกไม้ให้เที่ยวเชียงใหม่ได้ตลอดทั้งเดือนกมุภาพันธ์ ตั้งแต่อาหารการกิน ศิลปะ งานออกแบบ งานวิ่ง เวิร์คช็อป พร้อมโปรโมชั่นพิเศษจากโรงแรม ร้านอาหาร สปา และแหล่งท่องเที่ยวทั่วเชียงใหม่ ที่พร้อมใจกันนำเสนอสินค้าและบริการผ่านแรงบันดาลใจจากดอกไม้ สร้างประสบการณ์ดอกไม้ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในภูมิภาค

ซึ่ง “นางละเอียด บุ้งศรีทอง” นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) และประธานกลุ่มวิศิษฏ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว กล่าวถึงการจัดงานเชียงใหม่บลูมส์ 2020 ว่า เทศกาลนี้จัดขึ้นเป็นปีที่สาม และเติบโตขึ้นทุกปี ทั้งในด้านจำนวนกิจกรรม ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และผู้ร่วมงาน เป้าหมายสำคัญของเชียงใหม่ บลูมส์ คือการยกระดับเชียงใหม่ สู่จุดหมายปลายทางชั้นนำของอาเซียน อาศัยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร สปา สถานที่ท่องเที่ยว สร้างผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีดอกไม้เป็นองค์ประกอบ สอดคล้องกับบรรยากาศงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานหลัก (Flagship event) ของจังหวัด นอกจากนี้ ยังสร้างกิจกรรมพิเศษภายใต้แบรนด์ “เชียงใหม่ บลูมส์” ในหลายมิติ อาทิ เทศกาลศิลปะ บลูมส์ ซิตี้ แกลเลอรี่ ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ , งานวิ่ง บลูมส์ รัน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ , เชียงใหม่ บลูมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โชว์ รวมกิจกรรมดอกไม้นานาชาติ , บลูมส์ เชฟ เทเบิ้ล อาหารวัฒนธรรมดอกไม้ , บลูมส์ บาซาร์ ตลาดคราฟต์ไอเดียดอกไม้ ที่โหล่งฮิมคาว , ฟลาวเวอร์ ออน เดอะ จังเกิ้ล เส้นทางท่องเที่ยวดอกไม้ และฟลาวเวอร์ ออน เดอะ เทเบิ้ล การประกวดจัดดอกไม้บนโต๊ะอาหาร และอาหารดอกไม้ มื้อพิเศษส่งท้ายเชียงใหม่ บลูมส์ 2020

พร้อมกันนี้ ดร.จุฑา ธาราไชย รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงแผนงานยกระดับเชยีงใหม่ในฐานะเมืองไมซ์แห่งภาคเหนือ และเมืองเทศกาลระดับภูมิภาคว่า สสปน. สนองนโยบายรัฐในการกระจายโอกาสและสงเสริมเศรษฐกิจภูมิภาค สสปน.มีหน้าที่ส่งเสริมอตุสาหกรรมไมซ์ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ดึงดูดนักเดินทางคุณภาพเข้ามาใช้จ่ายในเชียงใหม่ ผ่านกลยุทธ์การยกระดับเทศกาลประจำถิ่นเป็นเทศกาลระดับนานาชาติ เชียงใหม่ บลูมส์ เป็นผลจากการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะยกระดับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ สู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวดอกไม้ เช่นเดียวกับเมืองสำคัญในเอเชีย ในปีนี้ยินดีที่ได้ทราบว่าเชียงใหม่ บลูมส์ ก้าวไปอีกขั้น สามารถดึงผู้ประกอบการเอกชนและภาครัฐเข้ามา ร่วมสร้างคอนเทนต์ให้แก่เทศกาลได้แข็งแรงและหลากหลายยิ่งขึ้น และสสปน. มีแผนจะผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองเทศกาล (Festival City) ของประเทศไทย และจะส่งเชียงใหม่ บลูมส์ เข้าประกวดระดับโลก ผ่านเวทีของสมาคมเทศกาลและอีเว้นต์นานาชาติ (IFEA – International Festivals & Events Association) เพื่อเป็นโปรไฟล์ของเชียงใหม่ ในฐานะจุดหมายปลายทางระดับเอเชียต่อไปในอนาคต

เชียงใหม่ บลูมส์ 2020 เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาครัฐ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอต่างๆ ทั้ง 25 อำเภอ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และภาคเอกชนในฐานะผู้สนับสนุนของเทศกาล ได้แก่ ธนาคารออมสิน ผู้สนับสนุนหลัก ต่อเนื่องมาเป็นปีที่สอง ทิพยประกันภัย สายการบินไทยสไมล์ คาดว่าความร่วมมือที่ดีนี้ จะทำให้เชียงใหม่ บลูมส์ ดึงดูดนักเดินทางจากต่างถิ่นให้เข้ามาใช้จ่ายในช่วงเวลาเชียงใหม่ บลูมส์ 2020 ได้นับแสนคน สร้างรายได้เพิ่มเติมจากช่วงเวลาปกตินับร้อยล้านบาท และจะต่อยอดสู่การทำการตลาดในต่างประเทศอย่างจริงจังในปีต่อๆไป

สำหรับกิจกรรมหลัก ใน เชียงใหม่ บลูมส์ เทศกาลเชียงใหม่ เบิกบาน มีดังนี้ “บลูมส์ รัน” (Blooms Run) 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ งานวิ่งกลางอุทยานดอกไม้ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย , “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 44” (Chiang Mai Flower Festival) 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด และเชิงสะพานนวรัฐ พบกับการแสดงไม้ดอกไม้ประดับ การประกวดขบวนบุปผาชาติ ภายใต้แนวคิด “ล้านนานิมิต” (Lanna Dreams) Chiang Mai Blooms 2020 ยกระดับประสบการณ์ชมขบวนบุปผชาติ โดยอุดหนุนงบประมาณจัดสร้างอัฒจันทร์พิเศษ ขนาดใหญ์บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ

“บลูมส์ ซิตี้ แกลลอรี่ (Blooms City Gallery) 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอภาพถ่ายล้านนาพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ นำเสนอศิลปะบันดาลใจจากดอกไม้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ Spirit of Flower นิทรรศการภาพถ่ายดอกไม้ Flower Embroidery Fabrics Gallery นิทรรศการผ้าปักดอกไม้ โดย รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ นิทรรศการภาพวาดดอกไม้สีน้ำ โดย ธนกร ไชยจินดา Elephant Parade ขบวนช้างปั้นลายดอกไม้ Art Street Market ตลาดถนนศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกไม้ เวิร์คช็อปศิลปะดอกไม้ ได้แก่ ปักผ้าลายดอกไม้แบบโบราณ โดย ชาญณรงค์ อาดศรี เขียนลายกระเบื้องด้วยมือ โดย ศุภวรรณ ด้วงสุวรรณ เทคนิกเขียนภาพพฤกษศาสตร์ โดย มาโนช กิตติชีวัน อบรมถ่ายภาพในแนวคิด “เชียงใหม่เบิกบาน” โดย วิศาล น้ำค้าง

“เชียงใหม่ บลูมส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล โชว์” (Chiang Mai Blooms International Show) 6 กุมภาพันธ? 2563 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ สาธิตการทำดอกไม้ร่วมสมัยโดย Ying Cong Chen และ Caaol ชาวจีน การจัดดอกไม้สไตล์ตะวันตกโดย Kathy Ong ชาวมาเลเซีย และอาจารย์โอภาส ยาคำมี ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดดอกไม้ร่วมสมัย ภายใต้แนวคิดดอกไม้สองประเทศ ไทย-มาเลเซีย ดอกราชพฤษกษ์ & ดอกชบาแดง , “บลูมส์ เชฟ เทเบิล” (Blooms Chef’s Table) 14 กุมภาพันธ? 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การบำรุงดิน และ Eatable Flower (บ้านโรงนาดอกไม้กินได้) อำเภอแม่แตง ดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเมนูดอกไม้ สำหรับคู่รักในวันวาเลนไทน์ จากเชฟแบล็ก ภานุภน บุลสุวรรณ แห่ง Blackitch Artisan Kitchen พร้อมห้องพัก 1 คืน รวม อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน (สนใจติดต่อ FaceBook Fanpage: Chiang Mai Blooms)

“บลูมส์ บาซาร์” (Blooms Bazaar) 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนโหล่งฮิมคาว อำเภอสันกำแพง ตลาดนัดงานคราฟต์ดอกไม้ นำดอกไม้มาประยุกต์ สร้างมูลค่าในดีไซน์ทันสมัยจากผู้ประกอบการท้องถิ่น เวิร์คช็อปโดยศิลปินชุมชน อาทิ การทำน้ำหอมจากดอกไม้ เพ้นท์การ์ดจากดอกไม้ การแกะสลักดอกไม้ การทำชาดอกไม้ การจัดช่อแคกตัส การทำอาหารจากดอกไม้ ฯลฯ , “ฟลาวเวอร์ อิน เดอะ จังเกิล” (Flower in the Jungle) 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนกุหลาบบ้านบวกเต๋ย สวนกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อำเภอแม่ริม เส้นทางท่องเที่ยวสวนดอกกุหลาบบานสะพรั่งรับวาเลนไทน์ ตัดดอกกุหลาบจากต้นมาจัดช่อสวย จากนั้นจิบชากุหลาบรสเลิศยามบ่าย ก่อนทิ้งท้ายด้วยการเก็บภาพสวยๆของสวนกุหลาบยามเย็น

“ฟลาวเวอร์ ออน เดอะ เทเบิล” (Flower on the Table) 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ การประกวดการจัดดอกไม้บนโต๊ะอาหาร อลังการที่สุดในภาคเหนือ จากทีมนักจัดดอกไม้ชื่อดังร่วมถ่ายทอดความงดงามจากภูมิปัญญาล้านนา สู่ความคิดสร้างสรรค์เกินจินตนาการ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 130,000 บาท จากนั้นเข้าสู่ดินเนอร์มื้อพิเศษ ชมผลงานประกวดอย่างใกล้ชิด มื้อพิเศษสุดของ Chiang Mai Blooms รังสรรค์เมนูจากดอกไม้ โดยเชฟแบล็ก ภานุภน บุลสุวรรณ แห่ง Blackitch Artisan Kitchen เชฟแนนแห่ง Cuisine de Garden และบรรดาสุดยอดเชฟของสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ อิ่มเอมเปรมใจกับอาหารหลากหลายเมนู ท่ามกลางหมู่ดอกไม้ และศิลปินชื่อดังระดับประเทศ • บัตรราคา 3,652 บาท จำกัดเพียง 500 ที่นั่งเท่านั้น (สนใจติดต่อ FaceBook Fanpage: Chiang Mai Blooms)

พร้อมกันนี้ใน เชียงใหม่ บลูมส์ 2020 ยังมีการประกวดที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ประกวด Vlog ท่องเที่ยวเชียงใหม่ บลูมส์ ประกวดภาพถ่ายดอกไม้ ประกวดฟ้อนเล็บ ฟ้อนดอก และประกวดภาพยนตร์สั้นดอกไม้ ทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจของภาคีสมาชิก Chiang Mai Blooms ได้แก่ เทศกาลชมสวน 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เทศกาลเชิงดอยดอกไม้บาน 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง อำเภอดอยสะเก็ด อบรมเชิงปฎิบัติการ “แอ็บดอกไม้” 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม์ กิจกรรมเวิร์ช็อป อาหาร และตลาดนัดภาคใต้ แนวคิดดอกไม้ในรปูแบบต่างๆ ของศนูยวัฒธรรมเชียงใหม่ ตลอดเดือนกมุภาพันธ์ 2563

ด้าน ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด เชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ประจ าปี 2563 วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 และร่วมชมความงดงามของขบวนรถ บุปผชาติ 60 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Amazing Thailand • Amazing Chiang Mai Flower Festival 2020 ภายใต้แนวคิด “มรดกล้านนา” โดยขบวนรถบุปผชาติ 60 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี้ มีต้นแบบมาจากงานสถาปัตยกรรมอันงดงามของโบราณสถานเวียงกุมกาม นครอันเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของล้านนา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของเมืองเชียงใหม่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในโอกาสครบรอบ 60 ปี จึงมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ออกแบบให้องค์ประกอบทั้งหมดบนรถบุปผชาติ ล้วนประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ สร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาจากชุมชนศรีคำชมพู ชุมชนวัดผางยอย และชุมชนบ้านป่าบง ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านหัตถศิลป์ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ วัสดุที่ใช้ตกแต่งทั้งหมดจะถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งครั้ง และในโอกาสนี้ ททท. ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเป็นอีกหนึ่งพลังในการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับเรา ด้วยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่อยู่บนรถบุปผชาติ Amazing Thailand Amazing Chiang Mai Festival 2020 นี้ ด้วยทุกต้นทุกดอกยังคงมีรากใบที่พร้อมเจริญเติบโต โดยสามารถรับต้นไม้ได้ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม “เซียมซีไม้ดอก” กับ ททท. ได้ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ซึ่ง นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีพิเศษที่ ททท. ก่อตั้งมาครบรอบ 60 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ททท. ภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ ท่องเที่ยวทั่วเมืองไทยอย่างมีความสุข และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความพิเศษ ในปีนี้ ททท. ร่วมนำเสนอขบวนรถบุปผชาติ 60 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Amazing Thailand • Amazing Chiang Mai Flower Festival 2020 ภายใต้การ นำเสนอเรื่องราวความงดงามการสืบทอดมรดกทางล้านนา และคาดหวังว่ากิจกรรมในปีนี้จะช่วยสร้างสีสัน สร้างบรรยากาศ ความคึกคักให้กับการท่องเที่ยวในจังหวัดได้เป็นอย่างดี นอกจากขบวนรถบุปผชาติแล้ว ททท. ได้สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง ทั้งสื่อออนไลน์ สื่อออฟไลน์ รวมทั้งการจัดกิจกรรม Media Fam trip เป็นต้น ทั้งหมดนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 053-248604-5 และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวของ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ได้ทาง Facebook : TAT Chiang Mai

“เชียงใหม่ บลูมส์ 2020 : เทศกาลเชียงใหม่ เบิกบาน” สวยทั่วทั้งเมืองด้วยเรื่องราวของดอกไม้และกิจกรรมมากมายเช่นนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดพิเศษตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้ และหากมาแล้วเชื่อได้เลยว่าท่านจะประทับจนมิรู้ลืม!!!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *