“ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2” งานดีที่ไม่ควรพลาด 14 – 16 กุมภาพันธ์นี้ ที่ “อุทยานหลวงราชพฤกษ์”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิกเครือข่ายสตรีในจังหวัดลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงาน “ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดย ณ แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และ ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2” เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

งานนี้ ตามที่สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการจัดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ที่ผ่านมา โดยสืบทอดพระปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อสตรีไทย ด้วยการจัดกิจกรรมการพัฒนาสตรี โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพสตรีที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้มีอาชีพและสร้างรายได้ค้ำจุนครอบครัว สร้างความสุขได้ตามอัตภาพ เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งตน เกิดความรักและหวงแหนในเอกลักษณ์ของแผ่นดิน นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม

ซึ่งการจัดทำโครงการข้างต้น ได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหมายของโครงการ โดยมีสมาชิกเครือข่ายสตรีทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 20 องค์กร ภาคีเครือข่ายร่วมการจัดงาน 8 องค์กรสตรีและเยาวสตรีไทยจังหวัดเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 3,000 คน หน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง เข้าร่วมโครงการ จนได้รับกระแสการตอบรับและการเรียกร้องให้มีการดำเนินโครงการนี้อีกในปีต่อไป

ในปี 2563 นี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิกเครือข่ายสตรีในจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดงาน “ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2” ขึ้น เพื่อสานต่อโครงการนี้ต่อไป โดยมีกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านบทบาทสตรี และพระราชจริยาวัตรอันงดงามในฐานะแม่ของแผ่นดิน , นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี , นิทรรศการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง/โครงการหลวง , นิทรรศการผ้าไทย ผ้าโบราณ สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย , การเชิดชูเกียรติ สตรีและเยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ประจำปี 2563 , การประกวดมารยาทไทย และแข่งขันงานฝีมือประเภทแกะสลักผัก ผลไม้ , การประกวดวงดนตรี “WACM Music Contest”, การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าสมาคมสตรี , การจัดแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลงานศิลปาชีพ และโซนอาหารชวนชิม และะการประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. สามารถรับบัตรเข้างานได้ที่ บูธประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(ภาพ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *