ททท.ลำปาง เดินหน้ากระตุ้นท่องเที่ยว “New Normal Tourism” ด้วยหลากกิจกรรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวลำปางพลัสลำพูน New Normal Tourism ด้วยหลากหลายกิจกรรมการท่องเที่ยว ในช่วงกรีนซีซั่น ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายน 2563

จากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้มีการผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติยิ่งขึ้น รวมทั้งกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ การเดินทางท่องเที่ยว ภายใต้เงื่อนไขการป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทุกจังหวัดมีการตื่นตัว เตรียมความพร้อมที่จะฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งด้านการท่องเที่ยวให้กลับคืนมา เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่ในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดลำปางและลำพูน ซึ่งมีความพร้อมที่จะเปิดการท่องเที่ยวสู่ทั้งสองจังหวัดในรูปแบบ New Normal Tourism ทั้งทางด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตลอดจนความพร้อมของสถานประกอบการท่องเที่ยวต่างๆ

“นายวิสูตร บัวชุม” ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางและลำพูน เริ่มมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทั้งสองจังหวัดมากขึ้น หลังจากมีมาตราการผ่อนคลายระยะที่ 4 ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ดังนั้น ททท.สำนักงานลำปาง ซึ่งรับผิดชอบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดลำปางและลำพูน ได้มีการเตรียมการและศึกษารูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวแบบคุณภาพ และใส่ใจการดูแลสุขภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นมา จึงได้กำหนดแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว “ท่องเที่ยงลำปางพลัสลำพูน New Normal Tourism กรีนซีซั่น” ด้วยหลากหลายกิจกรรม ดังนี้

1.”Golf in June 20202″ กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดลำพูน (Sport Tourism) ด้วยกิจกรรมกอล์ฟในห้วงเดือนมิถุนายน 2563 กระตุ้นให้นักกอล์ฟเดินทางมาออกรอบด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนและออกกำลังกาย ภายใต้มาตราการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขเต็มรูปแบบ ร่วมกับสนามกอล์ฟ 3 แห่งในจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย 1.กัซซัน เลกาซี กลอ์ฟ คลับ 2.กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ และ 3.กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ในวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 คน

2.”คิดถึงก๊วน…ชวนตีกอล์ฟ” กระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ด้วยกิจกรรมกอล์ฟในห้วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 ในชื่อ “คิดถึงก๊วน…ชวนตีกอล์ฟ” หรือ New Normal Golf @Lamphun ร่วมกับชมรมสนามกอล์ฟจังหวัดลำพูน โดยมีสนามกอล์ฟเข้าร่วม 5 สนามด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1.อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ 2.กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 3.กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ 4.กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ และ 5.หริภุญชัย กอล์ฟ คลับ (ลำพูน) ด้วยการมอบคูปองแก่นักกอล์ฟจำนวนไม่น้อยกว่า 6,000 คน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยให้ผู้เล่นใช้สิทธิ์คูปองตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละวัน (Fist Come – First Served)

3.”New Normal Tourism กรีนซีซั่น ลำปางพลัสลำพูน” จัดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยว “New Normal Tourism กรีนซีซั่น ลำปางพลัสลำพูน” ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 โดยเน้นการสื่อสารการรับผู้ผ่าน Social Media ได้แก่ www.tourismlampang-lamphun.com และเว็บเพจ ททท.สำนักงานลำปาง https://www.facebook.com/lampang.tourism และการกระตุ้นการขายสินค้าและบริการ ได้แก่ ที่พัก ของที่ระลึก รายการนำเที่ยว รถเช่า อาหารถิ่น สินค้าOtop สินค้าเกษตรตามฤดูกาลฯลฯ ในช่องทาง Online Marketing แบบผสมผสาน โดยให้สิทธิ์ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในจังหวัดลำปางและลำพูนประมาณ 200 ราย สมัครเสนอขายสินค้าและบริการในช่องทางดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ททท.สำนักงานลำปาง ได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงจังหวัดลำปางและลำพูน ให้มีความน่าสนใจในช่วงกรีนซีซั่นนี้

4.กระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนและลำปาง ด้วยการจัดรายการนำเที่ยวหรือทริปพิเศษ ได้แก่

4.1 “ไหว้พระสุขกาย สุขใจ สไตล์ New Normal” ร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำพูน จำนวน 50 คน เดินทางมาท่องเที่ยวไหว้พระและทำบุญในวันเข้าพรรษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสมัครร่วมเดินทางได้ที่ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำพูน โดยทริปดังกล่าว ททท.สำนักงานลำปาง จะจัดในรูปแบบ New Normal ที่ต้องมีการป้องกันโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

4.2 “คาราวานอ้อมกอดธรรมชาติ” โปรแกรม 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 จำนวน 60 คน ด้วยรถยนต์แบบครอบครัว เส้นทาง ลำปาง-สบปราบ-ลี้-บ้านโฮ่ง-ป่าซาง-ลำพูน-เชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำปาง สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและรถเช่าจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นทริปที่จัดในรูปแบบ New Normal ที่ต้องมีการป้องกันโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และยังเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มครอบครัวและเพื่อพักผ่อนในช่วงกรีนซีซั่น

4.3 “โครงการ อ.ส.ท. ช่วยเพื่อนตัวใหญ่ (พ่อแม่อุปถัมภ์)” โดยจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ พานักท่องเที่ยวเดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดลำปางในช่วงเดือนสิงหาคม 2563

5.การเชิญชวนสถานประกอบการ 10 กลุ่ม สมัครร่วมรับมาตรฐานการท่องเที่ยวและสาธารณสุขที่เรียกว่า Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมีมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยการสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://thailandsha.tourismthailand.org สำหรับในพื้นที่จังหวัดลำพูนและลำปาง ททท.สำนักงานลำปางได้ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการทั้ง 10 กลุ่ม สมัครรับมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลดีต่อนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวของทั้งสองจังหวัดต่อไป

ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากวิธีการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ พบว่านักท่องเที่ยวนิยมในการค้นหาและสอบถามข้อมูลทางการท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ททท.สำนักงานลำปาง จึงได้ปรับกลยุทธ์ในการให้บริการนักท่องเที่ยวในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ www.tourismlampang-lamphun.com และเว็บเพจ ททท.สำนักงานลำปาง https://www.facebook.com/lampang.tourism

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *