“ททท.แม่ฮ่องสอน” ชวนเที่ยวไหว้พระสุขกายสุขใจ สไตล์ New Normal

“เข้าพรรษา” นี้ มีโปรแกรมท่องเที่ยวสไตล์ New Normal มานำเสนอหนึ่งโปรแกรม กับโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยว “ไหว้พระสุขกายสุขใจ สไตล์ New Normal @จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

โดยงานนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวไหว้พระสุขกายสุขใจ สไตล์ New Normal @จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันเข้าพรรษาที่ 6 กรกฎาคม 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว รวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ผ่านเส้นทางไหว้พระและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ซึ่งเส้นทางไหว้พระและท่องเที่ยว ได้แก่ วัดหัวเวียง-วัดพระธาตุปางหมู-สวนธรรมภูสมะ-บ้านรักไทย และวัดพระธาตุดอยกองมู โดยการท่องเที่ยวเส้นทางนี้ เริ่มขึ้นรถ ณ ลานจอดรถท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ในเวลา 8 โมงเช้า เที่ยวไหว้พระไปจนถึง 5 โมงเย็น รอบเดียวเท่านั้น และรับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น แบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053-612982-3 หรือทาง Inbox เพจ : TAT Maehongson


วัดหัวเวียง

“วัดหัวเวียง” เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2406 เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าพาราละแข่ง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องประจำเมืองที่งดงามมาก และวัดนี้เป็นวัดหลังที่สองของเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งคำว่า หัวเวียง คือหัวเมืองนั่นเอง วัดหัวเวียงถือเป็นศูนย์กลางของแม่ฮ่องสอน และเป็นที่ใช้ประโยชน์สำหรับสาธารณะ ซึ่งที่น่าสนใจในวัด ได้แก่ “พระเจ้าพาราละแข่ง” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอนที่ชาวบ้านเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก องค์พระเจ้าพาราละแข่งสร้างขึ้นโดยหล่อจำลองแบบจาก “พระมหามุนี” (พระเจ้าพาราละแข่งองค์จริงที่ประดิษฐานอยู่ ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า) เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยหล่อทองเหลืองขึ้นเป็นท่อนๆ ทั้งหมด 9 ท่อน มีลุงจองโพหย่าเป็นผู้เดินทางไปอัญเชิญพระเจ้าพาราละแข่งล่องมาตามแม่น้ำปาย แล้วนำมาประกอบเป็นองค์พระที่วัดพระนอน จากนั้นจึงย้ายมาประดิษฐานที่วัดหัวเวียง

และ “วิหารพระเจ้าพาราละแข่ง” เป็นวิหารที่มีความสวยงาม ตัววิหารสร้างจากไม้ทั้งหลัง หลังคาวิหารพระเจ้าพาราละแข่งสร้างเป็นแบบเรือนยอดปราสาทซ้อนกันหลายชั้น ด้านบนสุดของวิหารพระเจ้าพาราละแข่งเป็นฉัตรโลหะ ขอบและชายเป็นสังกะสีฉลุเป็นลวดลายสวยงามตามแบบศิลปะไทยใหญ่

วัดพระธาตุปางหมู

“วัดพระธาตุปางหมู” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2010 เป็นวัดเก่าแก่คูบ้านเมือง มีศาลาการเปรียญที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ บริเวณรอบๆวัดเป็นชุมชนดั้งเดิมเริ่มแรกของชาวไตและสถานที่เริ่มแรกการตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน

สวนธรรมภูสมะ

“สวนธรรมภูสมะ” เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เริ่มก่อตั้งเมื่อ 20 มีนาคม 2551 โดยมีพระปลัดจิตตะพัฒน์เจ้าอาวาส เริ่มเป็นผู้ก่อตั้ง สวนธรรมภูสมะ นอกจากเป็นสถานที่เรียนรู้ธรรมะและศึกษาปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซูตองเป้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปอันเกิดจากความร่วมมือและความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน โดย “ซูตองเป้” เป็นภาษาไทใหญ่ หมายถึง อธิษฐานสำเร็จ และยังมีความสวยงามของธรรมชาติ ลำน้ำแม่สะงาและไร่นา บริเวณไหลเขาด้านหลังสวนธรรมภูสมะ มี “สะพานซูตองเป้” เชื่อมการเดินทางจากสวนธรรมไปสู่ชุมชนกุงไม้สัก ระยะทางประมาณ 600 เมตร ซึ่งสร้างเมื่อประมาณ ปีพ.ศ. 2555 โดยความร่วมมือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชาวบ้านกุงไม้สักและศรัทธาธรรมจากพุทธศาสนิกชน ซึ่งถือได้ว่านอกจากได้เดินทางไปทำบุญและปฏิบัติธรรมแล้ว ยังได้พักผ่อนหย่อนใจเพื่อให้เกิดความสงบแก่ผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

บ้านรักไทย

“บ้านรักไทย” เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานอดีตทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “ก๊กมินตั๊ง” บ้านรักไทยตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล กว่า 1,776 เมตร ทำให้พื้นที่เหมาะอย่างยิ่งกับการปลูกชาพันธุ์ดี และพืชเมืองหนาว ทิวทัศน์ของหมู่บ้านโอบล้อมไปด้วยทิวเขา แมกไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งบ้านรักไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชาและอาหารจีนยูนนานอย่างขาหมู่หมั่นโถว นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวที่แห่งนี้เพื่อดื่มด่ำกับการชิมชา และทานขาหมูหมั่นโถว นอกจากนี้บ้านรักไทยยังมีกิจกรรมมากไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เช่น การเดินป่าศึกษาเส้นทางโดยมัคคุเทศน์น้อย พาชม “คุกดิน” และการขี่ม้าพาข้ามแดนไปฝั่งพม่า

วัดพระธาตุดอยกองมู

“วัดพระธาตุดอยกองมู” เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน เดิมมีชื่อเรียกว่า “วัดปลายดอย” ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งนำมาจากประเทศพม่า ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ ประดับลวดลายปูนปั้น มีฐานแปดเหลี่ยมซ้อนสามชั้น บริเวณฐานด้านล่างประดับด้วยซุ้มพระตามทิศทั้งแปด ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญเช่นกัน จากวัดพระธาตุ ดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงามมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *