“อุทยานหลวงฯ” ส่งต่อความสุข…จากยอดดอย ในงาน “เทศกาลชมสวน 2563”

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว เทศกาลชมสวน (Flora Festival) ภายใต้แนวคิด “ความสุข…จากยอดดอย” ขึ้น ณ เรือนกล้วยไม้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นายภูธาดล ธีรอธิยุต รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ นายยุทธชัย แซ่ลี ตัวแทนเกษตรกรไม้ดอกโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย นายไตรภพ แซ่ย่าง ตัวแทนเกษตรกรไม้ผลโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย และนางสาวลักขณา เหียง ตัวแทนเกษตรกรงานหัตถกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน ร่วมแถลงข่าว

ซึ่งจากอดีต ผืนป่าต้นน้ำถูกทำลาย ชุมชนบนพื้นที่สูงยากจน รายได้มาจากการปลูกพืชเสพติด ด้วยความรัก ความเมตตา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนบนพื้นที่สูง ให้มีความรู้ พยุงตัวได้ และมีความเจริญก้าวหน้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนปัจจุบันประชาชนบนพื้นที่สูงมีอาชีพ มีรายได้ และสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนงานโครงการหลวง โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนา การบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนโครงการหลวงตามแผนแม่บท และการขยายผลสำเร็จของโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง เพื่อไปพัฒนาพื้นที่สูงอื่นๆที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500 เมตรขึ้นไป ซึ่งมีประมาณ 4,000 กลุ่มบ้าน และส่วนใหญ่ห่างไกล ทุรกันดาร มีปัญหาความยากจน และการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ สำหรับใช้พัฒนาพื้นที่สูงในสาขาต่างๆ เช่น พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก กาแฟ ชีวภัณฑ์เกษตร เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทุกวันนี้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความสมบูรณ์ด้วย ความรัก ความสุข และความสวยงาม จึงพร้อมส่งต่อ “ความสุข…จากยอดดอย” มายังประชาชนชาวไทย ด้วยพรรณไม้สวยงาม อาหารปลอดภัย และนิทรรศการองค์ความรู้ใน “เทศกาลชมสวน 2563”

“เทศกาลชมสวน” (Flora Festival) นับเป็นเทศกาลยิ่งใหญ่ประจำปีที่นักท่องเที่ยวต่างให้การรอคอยที่จะได้ชื่นชมความงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สำหรับเทศกาลชมสวนปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความสุข..จากยอดดอย” ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย และเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่ได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ภายในงาน ความสุข…จากยอดดอยที่นักท่องเที่ยวจะได้รับอันดับแรกนั้น จะได้ชมความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณ จากฝีมือการปลูกของเกษตรกรบนพื้นที่สูงจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงในแต่ละพื้นที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่จะบรรจงจัดแสดงบนพื้นที่กว่า 470 ไร่ พร้อมใจกันเบ่งบานงดงามเต็มสวน ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมและประทับใจตลอดการจัดงาน และใครที่มาเที่ยวงานยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงอีกด้วย

สำหรับจุดไฮไลท์ของสวนที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ “เรือนกล้วยไม้” ที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สวยและสดชื่นไปหมด มีทั้ง กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส แวนด้า ม็อคคาร่า แอสโคเซ็นด้า ฯลฯ แถมยังมีรถล้อเลื่อนไม้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวเขาที่ดัดแปลงมาจากรถเข็นผลผลิตการเกษตร ปัจจุบันนิยมใช้ในประเพณีการละเล่นของชาวเขาเผ่าม้งที่เราเคยได้ยินชื่อเรียกกันว่า ฟอร์มูล่าม้ง เป็นพร็อพถ่ายรูปสวยๆ อีกด้วย / “เรือนไม้ดอก” เต็มไปด้วยไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายชนิด และเป็นสวนที่จะจัดแสดงดอกทิวลิปหลากสีสันกว่า 2 หมื่นต้น ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ / “สวนลานต้อนรับ” เพลิดเพลินใจไปกับดอกไม้งามหลากหลายสีสันจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ได้บรรจงตกแต่งสวนดอกไม้ให้เป็นลวดลายผ้าสไตล์ชาวเขา ชมประติมากรรมไม้ดอกเมืองหนาว และซุ้มหมอกเมืองหนาว / “โดมกุหลาบ” ชมกุหลาบสายพันธุ์โครงการหลวง และ”สวนนานาชาติประเทศเนเธอร์แลนด์” จัดสวนสไตล์เคอเคนฮอฟ โดยมีการผสมผสานความเป็นไทย เป็นต้น

ความสุข…จากยอดดอย อย่างที่สอง นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้องค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมความสุข..จากยอดดอย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมเรียนรู้ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูง ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 4 ธันวาคม 2563 / นิทรรศการ “จอมราชย์ ปราชญ์แห่งดิน” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 6 ธันวาคม 2563 / นิทรรศการสมุนไพรบนพื้นที่สูง : Herb & Healthy สุขภาพดีด้วยวิถีล้านนา สืบสานภูมิปัญญา ทรงคุณค่าสมุนไพรไทย ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 และค่ายสำรวจธรรมชาติสำหรับเยาวชน ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน (พฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)

ความสุข…จากยอดดอย อย่างที่สาม ช้อป ผัก ผลไม้ ผลผลิตปลอดภัยจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงในตลาดนัดชาวดอย ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ อาคารตลาดนัดชาวดอย

ความสุข…จากยอดดอย อย่างที่สี่ นักท่องเที่ยวจะได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมชนเผ่า ผ่านกิจกรรมการแสดงจากเยาวชนบนพื้นที่สูง งานสาธิตหัตถกรรมชนเผ่า ฯลฯ

ความสุข…จากยอดดอย อย่างที่ห้า ลิ้มลองกาแฟ 7 ยอดดอย ได้แก่ 1.กาแฟดอยวาวี (ดอยช้าง) อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 2.กาแฟบ่อเกลือ (ห้วยโทน) อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 3.กาแฟดอยลาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 4.กาแฟดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 5.กาแฟดอยปางมะโอ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 6.กาแฟแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 7.กาแฟสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเมนูเครื่องดื่มสีสันพรรณไม้ที่ร้าน HRDI CAFE

พร้อมสนุกกับกิจกรรมท่องเที่ยวสุดสนุกอีกมากมายที่จะทำให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินสุขใจตลอดงาน ไม่ว่าจะเป็น สนุกกับการถ่ายรูป 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยี AR ตามสวนหน่วยงานภาคี/ กิจกรรม Walk Rally ตามหา”พรรณไม้เมืองหนาว” / กิจกรรมเรียนรู้การทำสบู่ กลิ่นกุหลาบและกลิ่นเจอราเนียม อีกทั้งยังมีบริการให้เช่าชุดชนเผ่าบนพื้นที่สูง สวมใส่ถ่ายรูปสวยๆ ราคาเริ่มต้นที่ 150 บาท ไม่ต้องไปไกลถึงบนดอยก็มีชุดชนเผ่าบนพื้นที่สูงให้ใส่ถ่ายรูปกับสถานที่สวยๆในงานอีกด้วย และพบกับไฮไลท์สุดพิเศษกับ งานโครงการหลวง 2563 ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 ชมนิทรรศการ “จากดินแดนฝิ่น สู่แผ่นดินทอง”/ แนะนำพืชผลและผลิตภัณฑ์ใหม่ของโครงการหลวง / สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรม “ฐานเรียนรู้ โครงการหลวง” / ชมการสาธิตอาหารจากผลผลิตโครงการหลวง โดยเชฟและดารารับเชิญ / ช้อปสนุกกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของโครงการหลวงและดอยคำ งานนี้ยกเว้น…ค่าบัตรผ่านประตูตลอดงานโครงการหลวง 2563

งานนี้สนใจก็มาเที่ยวกันได้ มาซึมซับความสุข…จากยอดดอยกันในงาน “เทศกาลชมสวน 2563” ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-114110 ถึง 5 ค่าเข้าชมเทศกาลชมสวน 2563 คนไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 70 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 150 บาท ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ข้าราชการ นักเรียนและนักศึกษา แสดงบัตร 70 บาท ผู้พิการ พระภิกษุ และเด็กความสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร เข้าชมฟรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *