เตรียมตั้งรูปปั้น “จรัล มโนเพ็ชร” เพื่อเพิ่มคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมล้านนา

คณะกรรมการจรัลรำลึก เตรียมจัดตั้งรูปปั้น จรัล มโนเพ็ชร ศิลปินล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าและความสำคัญของงานศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น คาดแล้วเสร็จสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ และพร้อมตั้ง ณ บริเวณด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง ประธานคณะกรรมการจรัลรำลึก กล่าวในที่แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 38/2564 ว่า “คณะกรรมการจรัลรำลึก ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ได้ริเริ่ม โครงการจรัลรำลึก โดยจัดทำสร้างอนุสรณ์สถานเป็นประติมากรรม จรัล มโนเพ็ชร ศิลปินล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น และจัดตั้งไว้ในสถานที่เหมาะสมภาย ในงบประมาณจำนวน 500,000 บาท ซึ่งเป็นการระดมทุนจากกลุ่มคนที่รักและคิดถึง จรัล มโนเพ็ชร และประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

ปัจจุบัน งานปั้นประติมากรรม จรัล มโนเพ็ชร อยู่ในขั้นตอนการหล่อที่โรงหล่อ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และคาดว่าจะสำเร็จเรียบร้อยประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อให้ทุกคนที่รักในผลงานของศิลปินล้านนาผู้นี้ ได้ร่วมรำลึกถึงในวาระครบรอบ 20 ปี ของการจากไปในวันที่ 3 กันยายน 2564 นี้ โดยสถานที่ตั้งของประติมากรรมนั้น ทางคณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริเวณด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาริมทางเดินบนถนนพระปกเกล้า เป็นสถานที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากบริเวณนี้มีประชาชนเชียงใหม่และผู้มาเยือนสามารถเข้ามาได้หลายทิศทาง ดังนั้นการตั้งประติมากรรมจรัล มโนเพ็ชร บริเวณนี้เสมือนผู้คนได้พบตัวแทนคนสำคัญของวงการศิลปวัฒนธรรมล้านนา เป็นการเพิ่มคุณค่า และความสำคัญของงานศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น และได้มีการประกาศเจตนารมณ์เรื่องแนวทางและสถานที่จัดตั้งประติมากรรมจรัล มโนเพ็ชร เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา และมีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนให้จัดตั้งที่หน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และทางคณะกรรมการฯจะนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางการจัดตั้งประติมากรรมจรัล มโนเพ็ชร ที่เหมาะสมต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *