สภากาชาดฯแจง ผู้บริจาคโลหิตได้รับสิทธิรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์สภากาชาดกำหนด

ผู้บริจาคโลหิตจะได้ร

Read more

กรมควบคุมโรค ห่วงประชาชนเจ็บป่วยจาก 3 กลุ่มโรค และ 3 ภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม

นายแพทย์สุวรรณชัย วั

Read more

กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัด เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

กระทรวงมหาดไทย แจ้งท

Read more

อุทยานฯ ขอความร่วมมือ “ผู้ออกโรงทาน” ประเพณีเตียวขึ้นดอย มาลงทะเบียนและปฏิบัติตามกฏ พร้อมรณรงค์ “เติมน้ำเตียวดอย”

วันที่ 29 พฤษภาคมศกน

Read more

กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมขยายระยะเวลาอายุหนังสือเดินทางเป็น 10 ปี

กระทรวงการต่างประเทศ

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร หวังลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

จังหวัดเชียงใหม่ บูร

Read more

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำหนดแนวทางจำกัดจำนวนร้านขายแอลกอฮอล์ ในชุมชนให้น้อยลง

คณะกรรมการควบคุมเครื

Read more

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังโรคติดต่อทางเดินอาหารช่วงหน้าร้อน

สำนักงานสาธารณสุขจัง

Read more

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำแรงงานต่างด้าว ให้รีบมาดำเนินการที่ศูนย์ One Stop Service ภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้

จัดหางานจังหวัดเชียง

Read more