“ททท.เชียงใหม่” สืบจารีตล้านนาโบราณ ชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ร่วมงาน “น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่”

การท่องเที่ยวแห่งประ

Read more

สัตว์ก็ร้อนเป็น!!! “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” จัดกิจกรรมคลายร้อนให้สัตว์ เชิญชวนชาวไทยร่วมใจต้านภัยโควิด อยู่บ้านรับเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

Read more

เชียงใหม่ งดจัดกิจกรรม “ปี๋ใหม่เมือง” แต่ยังแต่งเมืองในบรรยากาศล้านนา พร้อมสร้างข่วงวัฒนธรรมให้เที่ยวชม

เทศบาลนครเชียงใหม่ ง

Read more