ชลประทานที่ 1 พร้อมรับมือภัยแล้งและน้ำท่วม จัดแผนปล่อยน้ำสัปดาห์ละ 1 ล้าน ลบ.ม.

ชลประทานที่ 1 พร้อมร

Read more

“สวพส.” เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรบนพื้นที่สูง บูรณาการทุกภาคส่วน “เร่งแก้วิกฤติภัยแล้งบนดอยสูง”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

เชียงใหม่ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้ง 4 อำเภอ

จังหวัดเชียงใหม่ ประ

Read more

น้ำมีน้อย!!! เกษตรและสหกรณ์ฯ ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด

เกษตรและสหกรณ์ เตรีย

Read more