สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ส่งรถกระทงเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2562

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น

Read more

พร้อมแล้ว “ยี่เป็งเชียงใหม่ 62” ภายใต้แนวคิด “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษาฮีตฮอยล้านนา ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์”

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more