ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปิดเวที “SMEs Service Day บริการดีๆ ที่ SMEs ควรรู้”

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหก

Read more

(คลิป) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัด “Lifestyle lauqerware 2019” หวังยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรร

Read more

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน จัด “New North Expo 2019” ชูสินค้าแปรรูป และของฝากของที่ระลึก

  ที่ โรงแรมรติ

Read more

ศูนย์อุตสาหกรรมฯ ชวนเที่ยว ชม ชิม ช้อป “งานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2562” ครั้งที่ 21

เมื่อวันที่ผ่านมา คุ

Read more

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดกิจกรรม “เจรจาจับคู่ธุรกิจ”โครงการ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในภาคเหนือ

เมื่อวันที่ผ่านมา “ศ

Read more