สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 15

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น

Read more

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ส่งรถกระทงเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2562

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น

Read more

รัฐบาลญี่ปุ่น ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนต้านแรงแผ่นดินไหว โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ผ่านมา สถ

Read more