เชียงใหม่แจ้งทุกอำเภอ ติดตามปัญหาหมอกควัน หากฝุ่นละอองเกินมาตรฐานต้องรีบแจ้งเตือน พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ลักลอบเผาอย่างเคร่งครัด

จังหวัดเชียงใหม่ แจ้

Read more