จุรินทร์ จ่ายวันนี้ “ส่วนต่างเกษตรกรมันสำปะหลัง” โลละ 2.50 รายละไม่เกิน 30 ไร่ ชาวบ้านเฮได้เงินสูงสุด 23,000 บาทต่อราย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศ

Read more

(คลิป) “ซันสวีท” เปิดฟาร์ม จัดกิจกรรม “งานนวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี บมจ.ซันสวีท ครั้งที่ 4″

ซันสวีท เปิดฟาร์ม “ง

Read more

“ไทย – จีน” ประสานมือ ลงนามความร่วมมือด้านการเกษตร

มูลนิธิพัฒนาเทคโนโลย

Read more