“กัญชา” ชวนชิม!!! “ม.แม่โจ้” จัดงาน “ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)” ต่อยอดงานวิจัยการใช้ชิ้นส่วนกัญชา อย่างเหมาะสม ปลอดภัย พร้อมสาธิตการปรุงเมนูเด็ดจากกัญชากว่า 40 ร้านดัง

ณ โรงปลูกกัญชาทางการ

Read more

ม.แม่โจ้ จัดปฐมนิเทศ “คก.มหาวิทยาลัยสู่ตำบล” ติวเข้ม เตรียมพร้อม ผู้ผ่านคัดเลือกก่อนกระจายตัวปฏิบัติงานในพื้นที่

“นายสำเริง ไชย

Read more

อาจารย์ ม.แม่โจ้ เจ๋ง!!! โชว์งานวิจัย “ผลิตไฟฟ้าจากการกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์” สร้างพลังงานทดแทน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

“ระบบการผลิตไฟ

Read more

“ม.แม่โจ้” เปิด “แม่โจ้-โมเดล ลดหมอกควันไฟป่า” ร่วมด้วยช่วยกันจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างครบวงจรและยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.วี

Read more