“สวพส.” เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรบนพื้นที่สูง บูรณาการทุกภาคส่วน “เร่งแก้วิกฤติภัยแล้งบนดอยสูง”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

โครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เสนอ ชุมชนคาร์บอนต่ำ…กุญแจสำคัญ “ลดโลกร้อน”

มูลนิธิโครงการหลวง แ

Read more

แห่งแรกในเมืองเชียงใหม่!!! สวรรค์ของคนรักกุหลาบ “Rose Paradise” จัดแสดงกุหลาบโครงการหลวง กว่า 100 สายพันธุ์ ชมได้ตลอดทั้งปี

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ

Read more

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สวพส. จัดงานโครงการหลวง 2562 ฉลอง 50 ปี พร้อมจัดประชุมวิชาการนานาชาติรพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน

มูลนิธิโครงการหลวง ร

Read more

รัฐบาลญี่ปุ่น ให้การสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวง

พิธีส่งมอบถังหมักเชื

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงฯ จัดงานสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more