“ททท.เชียงใหม่” สืบจารีตล้านนาโบราณ ชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ร่วมงาน “น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่”

การท่องเที่ยวแห่งประ

Read more

(คลิป) ททท. ร่วมกับ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เปิดแคมเปญ “Chiang Mai, I miss you”

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร

Read more