สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรปราดเปรื่อง สมัครเข้าร่วมโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่

สำนักงานส่งเสริมและพ

Read more

(คลิป) สสก.6 นำสื่อลงพื้นที่ดูงานเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอแม่จัน เชียงราย

เมื่อวันที่ผ่านมา นา

Read more