รัฐบาลญี่ปุ่น ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ในเคหสถานสำหรับประชาชน ในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

พิธีส่งมอบรถพยาบาล และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของ “โครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในเคหสถานสำหรับประชาชน ในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย” ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมี นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ และนางสาวนงนุช มารินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เป็นโรงพยาบาลรัฐระดับอำเภอเพียงแห่งเดียว ที่ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัคร จัดตั้งทีมบริการการรักษาแก่ผู้ป่วยติดบ้านขึ้น โดยทีมบริการดังกล่าวได้ออกเยี่ยมเยียน ให้บริการแก่ผู้ป่วยติดบ้านเป็นประจำมานานหลายปี แต่เนื่องจากโรงพยาบาลยังขาดแคลนรถพยาบาล และอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทาง จึงไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์

จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถพยาบาลขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับหน่วยบริการเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับให้บริการในเคหสถานให้แก่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เป็นมูลค่า 2,211,000 บาท ซึ่งการจัดหารถและติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5 ชนิด จำนวน 58 เครื่องได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในเคหสถานแก่ผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านในอำเภอเวียงเชียงรุ้งให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการจัดการกับความมั่นคงของมนุษย์ โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *