“สตาร์โดม” แจงกรณีป้ายแจ้งยุติกิจการและขอให้ออกจากพื้นที่ พร้อมขอความเป็นธรรมผ่านสื่อ

สนามกอล์ฟพิมานทิพย์ หรือ Star Dome แจงผ่านสื่อกรณีกองบิน 41 นำป้ายแจ้งยุติกิจการและขอให้ออกจากพื้นที่ มาติดไว้บริเวณทางเข้าด้านสนาม สร้างความสงสัยให้แก่นักกอล์ฟที่เข้ามาใช้บริการเป็นอย่างมาก และขอความเป็นธรรมผ่านสื่อในกรณีสัญญาฉบับใหม่ของกองบิน 41 ที่เพิ่มความตอบแทนเพิ่มขึ้นมากกว่า 500% พร้อมนำพนักงานกว่า 300 ชีวิต ไหว้พระพรหม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

โดย “ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์” ผู้บริหารบริษัท สตาร์โดม จำกัด ผู้เช่าสนามกอล์ฟพิมานทิพย์ หรือ Star Dome ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากที่กองบิน 41 ได้นำป้ายมาติดบริเวณทางเข้าด้านหน้าสนาม ใจความว่า “แจ้งยุติกิจการและขอให้ออกจากพื้นที่ ตามที่ทางกองบิน 41 ได้อนุญาตให้ บริษัท เดอะ สตาร์โดม จำกัด ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของกองบิน 41 และสัญญาอนุญาตได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อ 30 เมษายน 2563 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาตามที่ทางกองบิน 41 ได้อนุโลมในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้ว กองบิน 41 ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า การให้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟในนาม เดอะ สตาร์โดม และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟพิมานทิพย์ จะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการใน 31 กรกฎาคม 2563 นี้ และกองบิน 41 จะปิดพื้นที่อย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป กองบิน 41 สงวนสิทธิ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ระหว่างผู้ประกอบการพนักงาน ลูกจ้างหรือลูกค้าทที่มีต่อ “เดอะ สตาร์โดม และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟพิมานทิพย์” ทั้งสิ้น จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน” นั้น ขอชี้แจงว่า สนามกอล์ฟพิมานทิพย์ ได้เริ่มก่อสร้างและเปิดให้บริการข้าราชการและบุคคลทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยใช้ทุนก่อสร้างของกองบิน 41 ในขณะนั้น ต่อมาสนามกอล์ฟเริ่มหมดสภาพลง

ในปี 2548 กองบิน 41 ได้เปิดประมูลให้เอกชนเข้ามาลงทุนปรับปรุงทำสนามกอล์ฟ 9 หลุมขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องเป็นสนามกอล์ฟที่ได้มาตราฐาน ทั้งเรื่องเลย์เอาท์ ความยาว คุณภาพแฟร์เวย์ กรีน ทีออฟ ต้องมีอ่างเก็บน้ำที่พอเพียง ต้องมีสนามไดร์ฟไม่น้อยกว่า 70 ช่อง คลับเฮ้าส์ ร้านอาหาร โปรช็อป สนามฝึกซ้อมชิฟ พัตต์ ฯลฯ ที่จอดรถไม่น้อยกว่า 150 คัน รวมถึงต้องรองรับสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้าง ของกองบิน 41 และกองทัพอากาศด้วย

บริษัท สตาร์โดม จำกัด เป็นบริษัทที่ชนะการประมูล โดยผ่านการคัดเลือกขั้นต้นให้เป็นผู้บริหารโครงการในเดือนเมษายน 2548 และได้เซ็นสัญญาบริหารสนามกอล์ฟพิมานทิพย์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 โดยบริษัท สตาร์โดม จำกัด ได้สิทธิในการบริหาร 30 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 – 31 สิงหาคม 2580 นอกจากนี้ บริษัท สตาร์โดม จำกัด ได้จ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับสนามกอล์ฟพิมานทิพย์เดิม ตั้งแต่เริ่มเข้าไปปรับปรุงสนามกอล์ฟในปี 2548 – 2550 อย่างสม่ำเสมอ

จนกระทั่งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ในปี 2550 ทางบริษัทก็ได้จ่ายค่าตอบแทนอย่างตรงต่อเวลาและสม่ำเสมอตลอดมา จนกระทั่งในช่วงเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลมมีคำสั่งให้ปิดสนามกอล์ฟเป็นเวลาเกือบ 2 เดือน ก็จ่ายค่าตอบแทนครบถ้วย แและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด

ในปี 2556 ทางกองบิน 41 ได้มีหนังสือแจ้งขอพิจารณาเงื่อนไขสัญญาสนามกอล์ฟพิมานทิพย์ และได้ร่างสัญญาใหม่ โดยยังคงสาระสำคัญเหมือนสัญญาปี 2548 มีระยะเวลาของสัญญาเท่าเดิม แต่ต่อคราวละ 3 ปี และค่าตอบแทนปรับขึ้น 5% ทุกๆ 3 ปี เริ่มสัญญาปี 2557 – 2560 เมื่อครบกำหนดปี 2560 ก็มีการต่อสัญญาตามวงรอบปกติ โดยค่าตอบแทนปรับขึ้น 5% เมื่อครบกำหนดปี 2563 ทางกองบิน 41 ได้มีหนังสือขอให้แจ้งความต้องการในการต่อสัญญา ซึ่งบริษัทก็ได้มีหนังสือตอบยืนยันที่จะดำเนินการต่อ ตอบกลับไปแล้ว ต่อมาวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ทางกองบิน 41 ได้ส่งร่างสัญญาบริการสนามกอล์ฟพิมานทิพย์ปี 2563 ให้บริษัทพิจารณา โดยสาระสำคัญได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากในหลายประเด็น เช่น การเพิ่มค่าตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่า 500% , กองบิน 41 สามารถที่จะยกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลาเมื่อมีความประสงค์จะใช้พื้นที่ และการสงวนสิทธิในการปรับผังแสดงแนวเขตสนามกอล์ฟได้ตลอด เป็นต้น

ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ทางบริษัทไม่สามารถที่จะลงนามในร่างสัญญาดังกล่าวได้ จึงได้ทำหนังสือตอบกลับ ขอให้ทางกองบิน 41 ได้ทบทวนเงื่อนไขโดยให้ยึดสาระสำคัญแห่งสัญญาที่ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2548 , 2557 และ 2560 เพื่อจะได้บรรลุข้อตกลงเพื่อลงนามในสัญญาได้ และระหว่างนั้นทางตัวแทนของบริษัทก็ได้เข้าไปติดต่อเจรจากับทางผู้บริหารของกองบิน 41 หลายครั้ง ต่อมาในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ทางกองบิน 41 ได้มีหนังสือแจ้งยุติกิจการและส่งมอบพื้นที่คืนให้กับทางราชการ โดยส่งมอบพื้นที่คืนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้เหตุผลว่า สัญญาสิ้นสุดและจะไม่ตัดสิทธิบริษัทในการเสนอเป็นผู้รับจ้างอีกครั้ง ทางบริษัทได้พยายามเจรจาแต่ไม่เป็นผล จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ทางกองบิน 41 ได้นำประกาศมาติดที่สนามกอล์ฟพิมานทิพย์ ดังที่ปรากฎ

“ซึ่งตามความเป็นจริงบริษัทได้ลงทุนไปเป็นจำนวนมากและจ่ายค่าตอบแทนมาโดยตลอด บริษัทมีสิทธิดำเนินการถึงปี 2580 ตามสัญญาต่างตอบแทนที่ทำไว้ต่อกัน กองบิน 41 ประกาศยุติการดำเนินการเช่นนี้ ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายอย่างยิ่ง การกระทำของกองบิน 41 โดยการขึ้นค่าตอบแทนและเพิ่มเงื่อนไขต่างๆ เป็นการสวนทางกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ยังไม่รู้ว่าจะฟื้นตัวเมื่อไหร่ เหมือนกับเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการ และซ้ำเติมพนักงาน ทางบริษัทขอร้องสื่อให้เป็นปากเป็นเสียงให้กับพนักงานกว่า 300 ชีวิต ขอความเป็นธรรมเพื่อให้อยู่รอด เพื่อจะได้มีแรงและกำลังใจในการฝ่าฝันวิกฤติที่ซ้ำเติมพวกเราอยู่ในขณะนี้” ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *