“ททท.ลำปาง” และ “วัดพระธาตุหริภุญชัย” ชวนเที่ยวแขวนโคม ถวายเป็นพุทธบูชา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง และวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2563” เที่ยวชมความสวยงามของโคมล้านนา และแขวนโคมถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย

เมื่อวันที่ผ่านมา ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายก เทศมนตรีเมืองลำพูน นายบารเมศร วรรณสัย รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ร่วมเสวนาที่มาของการจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน และเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานเทศกาลโคมแสนดวง เป็นการสนับสนุน การสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้กับชุมชนผู้ผลิตโคมล้านนาหลากสีนำมาส่งต่อให้กับวัดและสถานศักดิ์สิทธิ์ในเมืองลำพูน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 ใน 8 จอมเจดีย์ในสยาม และถวายแด่องค์ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัยที่มีความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมและผดุงพุทธศาสนามากว่า 1,300 ปี โดยโคมทุกโคมที่แขวนจะมีเจ้าของ ด้วยการเขียนข้อความอธิษฐานขอพรลงบนโคม ก่อนจะนำไปแขวนไว้ตามจุดต่างๆ นับเป็นภาพสะท้อนความศรัทธาในหลากหลายมุมมอง

ซึ่ง นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง กล่าวถึงเทศกาลโคมแสนดวง ณ จังหวัดลำพูน ว่า เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ การถวายโคมเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย เป็นภาพสะท้อนถึงความศรัทธาต่อองค์พระธาตุเจ้า ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำพูน รวมไปถึงผู้ที่เกิดปีระกา และประชาชนทั่วไป เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยเมื่อถึงงานเทศกาลยี่เป็ง ชาวล้านนาจะนิยมประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามด้วยการจุดผางประทีปหรือประดับโคมไฟให้สว่างสดใสตลอดช่วงเทศกาล เนื่องจากมีความเชื่อว่าการจุดโคมเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่ประทับบนสรวงสวรรค์ และแสงประทีปจากโคมจะช่วยส่องประกายให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข

ผอ.ททท.สำนักงานลำปาง กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดงานในครั้งว่า นอกจากการประดับโคมแขวนหลากสีนับแสนๆดวง ณ สถานที่แห่งนี้แล้ว ยังไม่รวมบริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี รวมไปถึงวัดวาอารามต่างๆ และถนนสายหลักในจังหวัดลำพูน ที่เกิดจากแรงพลังศรัทธาที่มีต่อองค์พระธาตุหริภุญชัยและพระนางจามเทวี องค์ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย ที่สามารถตอบโจทย์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่เมืองรองและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถขยายผลต่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้กับชุมชนผู้ผลิตโคมล้านนาหลากสีแล้วนำมาส่งต่อให้กับวัดและสถานศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลำพูน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย และสักการะพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน ที่ถือเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความงดงาม พร้อมทั้งเขียนข้อความอธิษฐานขอพรลงบนโคม ก่อนจะนำไปแขวนไว้ตามจุดต่างๆ นับเป็นภาพสะท้อนถึงพลังความศรัทธาของทุกคน ถึงแม้จะต่างที่มาแต่มีเป้าหมายเดียวกัน ในเมืองบุญแห่งล้านนาของนครหริภุญชัยอย่างแท้จริง

ททท.สำนักงานลำปาง จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าของโคมแสนดวง ณ จังหวัดลำพูน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งวันที่ 23 ตุลาคม เป็นพิธีเปิดงานเทศกาลโคมแสนดวง วันที่ 29 ตุลาคม พิธีถวายโคมแด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย และวันที่ 30 ตุลาคม พิธีถวายโคมบูชาพระนางเจ้าจามเทวี

งานนี้นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง สำหรับคนที่ชื่นชอบท่องเที่ยวสัมผัสเส้นทางสีเขียว เที่ยวธรรมชาติ ภูเขา ทุ่งนาและทะเลหมอกสวยๆ ที่ส่วนใหญ่ เอ่ยถึงช่วงหน้าหนาว หากได้มาลองเที่ยวช่วงฤดูกาลนี้ รับรองว่าจะหลงรักฤดูนี้อย่างแน่นอน เพราะว่ากันว่า ทะเลหมอกในหน้าฝนนี้แหละสวยที่สุด ททท.สำนักงานลำปาง ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดลำปางและลำพูน จึงขอแนะนำ 7 เส้นทางโอบกอดธรรมชาติหน้าฝน ยลลำปางพลัสลำพูน ที่นอกจากจะได้ชมทะเลหมอก โอบกอดธรรมชาติ แล้วยังมีชุมชนเล็กๆน่ารักๆ และของฝากของที่ระลึกรวมถึงร้านกาแฟเก๋ๆ เท่ๆ เสน่ห์ที่น่ามาเยือน เส้นทางแรก 106 อ้อมกอดแห่งขุนเขา เริ่มจาก Green Route เถิน – ลี้ – ลำพูน เส้นทางที่สอง ร้อยโล ร้อยลี้ วิถี New Norm เกาะคา – เสริมงาม – ลี้ เส้นทางที่สาม Slow Life Green Chill @เมืองลำปาง เส้นทางที่สี่ Slow Life Green Chill @เมืองหละปูน เส้นทางที่ห้า เที่ยวเท่ เสน่ห์หน้าฝน ยลเมืองปาน –วังเหนือ – แจ้ห่ม เส้นทางที่หก เที่ยวลำปาง-ลำพูนอุ่นใจ(ลำปาง-ห้างฉัตร-แม่ทา-ลำพูน) และเส้นทางที่ 7 เที่ยวลำปางหน้าฝน ยลธรรมชาติ(แม่ทะ – แม่เมาะ – งาว)

ทั้งหมดนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานลำปาง โทรศัพท์ 054-222214 หรือติดตามข้อมูลทางการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ทางเว็บไซด์ www.tourismlampang-lamphun.com และ https://www.facebook.com/lampang.tourism

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *