“พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่” จับมือ “กรมส่งเสริมการเกษตร” จัด Fresh Farm Fair 1st ตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่

จากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2020 หลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญกับการระบาดของโรคอย่างหนัก ซึ่งการแพร่เชื้อได้ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลก และมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เกิดปัญหาติดขัดทั้งในเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน และการดำเนินธุรกิจ หลายธุรกิจประสบปัญหา โดยเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 12 ของ GDP ผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าว ได้ขยายวงกว้างไปยังภาคอุตสาหกรรมทำให้ห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขาดตอน การค้าระหว่างประเทศชะลอตัวและหยุดชะงัก ท้ายที่สุดผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กขาดรายได้ สภาพคล่องไม่เพียงพอ มีความเสี่ยงถึงขั้นปิดกิจการ แรงงานเผชิญความเสี่ยงอาจถูกเลิกจ้างจำนวนมาก ตลอดจนประชาชนทั่วไปไม่สามารถประกอบอาชีพหรือหารายได้ได้ตามปกติ ทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีพ

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทาง “ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่” ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดกิจกรรม Fresh Farm Fair ขึ้น เพื่อให้เกษตรกร Young Smart Farmer มีพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกร Young Smart Farmer มีความพร้อม ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา สามารถเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา

จึงได้จัดงานโครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st ในงานมีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร กลุ่มเกษตรกร Young Smart Farmer ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 มีพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และจับจ่ายเลือกซื้อได้ในราคาที่ย่อมเยา ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งเสริมการรวมกลุ่ม Young Smart Farmer กระตุ้นการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสร้างฐานลูกค้า และกลุ่มลูกค้าใหม่ให้กับศูนย์การค้าฯ ต่อยอดกลุ่มลูกค้าจากการจัดโครงการทั้งผู้ประกอบการ กลุ่ม Young Smart Farmer และลูกค้าผู้มาซื้อสินค้าสร้างกิจกรรมให้กับศูนย์การค้าฯอย่างต่อเนื่อง และเพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ

โดยโครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 50 ราย จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1 วัน) เน้นให้ความสำคัญกับเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี Young Smart Farmer รุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ และบูรณาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ และพัฒนาด้านเกษตรกรรมการสาธิตนวัตกรรมด้านการเกษตร และกิจกรรรมอื่นๆอีกมากมาย

งานนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ อีกทั้งผู้รักสุขภาพสามารถร่วมสนุกกับการช้อปสินค้าทางการเกษตร ทั้งของกิน ของใช้ พร้อมกิจกรรมพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ นอกจากนี้ยังมีการแจกต้นไม้มงคล ไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัว ทุกวันตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *