“จอมราชย์ ปราชญ์แห่งดิน” อีก 1 ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดใน “เทศกาลชมสวน 2563”

“จอมราชย์ ปราชญ์แห่งดิน” เป็นอีก 1 ไฮไลท์กิจกรรมเรียนรู้ดีๆ ที่ทุกคนห้ามพลาดในเทศกาลชมสวน 2563 “ความสุข…จากยอดดอย” กับกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก ซึ่งในปีนี้ได้จัดภายใต้แนวคิด “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 6 ธันวาคม 2563 ภายในงาน ชมนิทรรศการวันดินโลก และเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรดิน สิ่งแวดล้อม และการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักพัฒนา สวพส. / สำนักวิจัย สวพส./ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 (สวพ.1) / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พร้อมตื่นเต้นไปกับสิ่งมีชีวิตในดินที่ทำหน้าที่เป็นเกษตรกรตัวจิ๋ว ไม่ว่าจะเป็น ตัวตุ่น ไส้เดือน จิ้งโกร่ง ตะเข็บ แมลงหางหนีบ ตัวอ่อนแมลงช้าง ฯลฯ และได้รู้ว่าพวกเจ้าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเหล่านี้มีความสำคัญกับดินอย่างไร?

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2563 ในหัวข้อเรื่อง “การเลี้ยงหนอนกำจัดขยะ การเลี้ยงไส้เดือนดินและการผลิตปุ๋ยหมัก” “การผลิตผักอินทรีย์และมาตรฐานการผลิต” “เกษตรอัจฉริยะและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ Smart Farmer” และในวันที่ 4 ธ.ค. 2563 จะมีกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “วิถีเกษตรไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี คืนชีวีสู่ปฐพีอย่างยั่งยืน” โดย คุณสรรภกรณ์ พุ่มพวง (จิ้ม จริงใจ) ผู้นำเกษตรกรกลุ่มผักอินทรีย์ ศูนย์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี การนำองค์ความรู้จาก สวพส. ในการพัฒนาการเกษตรสู่ smart farmer , สิบเอกรัตพีพัตน์ แย้มทวีเจริญ กองพันสัตว์ต่าง จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เกษตรอินทรีย์จากแนวพระราชดำริ , ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และใช้ประโยชน์ป่าไม้ และอาจารย์ ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ประเด็น ความสำคัญสิ่งมีชีวิตในดินต่อระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ทางการเกษตร แล้วพบกันที่ ลานกิจกรรมห้องสมุด อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

เทศกาลชมสวน 2563 “ความสุข..จากยอดดอย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-114110 ถึง 5

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *