“ทต.เชิงดอย” เปิดวิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์

เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีเปิดวิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์ ขึ้น ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธี พระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถา และนายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวรายงาน

ในกิจกรรมเปิดวิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์ มีการแสดงฮูลาฮูป จากนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดปทุมสราราม การแสดงฟ้อนพญานาคราช จากนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีเชิงดอย การแสดงกลองมองเซิง จากนักเรียนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของวิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์ พร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันยังมีกิจกรรมการเรียนรู้มากมาย อาทิ กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้อาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย เสริมพลังครอบครัว และกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น

นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวว่า วิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์ เป็นวิทยาลัยที่ยกฐานะมาจากโรงเรียนสตรีศรีเชิงดอยและโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ เรียนรู้อาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างพลังครอบครัว ส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ เพิ่มพลังให้ครอบครัว และศึกษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ร่วมรักษาท้องถิ่น รวมทั้งเสริมสร้างความอบอุ่นของครอบครัว ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สร้างความสามัคคีในสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “ถ่ายทอดความรู้ ควบคู่วัฒนธรรม นำพาความสามัคคี”

วิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์แห่งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะได้รับความกรุณาและเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ที่ให้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งในและนอกพื้นที่ ในการสนับสนุนด้านวิชาการ ประกอบไปด้วย ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด (กศน.อำเภอดอยสะเก็ด) สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด โรงพยาบาลดอยสะเก็ด โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก และโรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *