เปิดแล้ว Maejo Open Farm 2021 : Online เที่ยวปลอดภัยแบบ New Normal

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Maejo Open Farm 2021 : Online ซึ่งเป็นการเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ Online ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal พักผ่อนหย่อนใจ ได้ความรู้ ในบรรยากาศสไตล์ฟาร์ม พบกับ 8 ฐานเรียนรู้ไฮไลท์ ในระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2564 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานนี้ได้มีการถ่ายทอดสด ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ Maejo University พร้อมทั้งให้สิทธิ์รับโควต้าพิเศษสำหรับนักเรียนที่สมัครผ่านการลงทะเบียนเที่ยวชมงานออนไลน์ทาง www.openfarm.mju.ac.th

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย มีอายุมากว่า 85 ปี ได้สะสมองค์ความรู้มากมายที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือ Maejo Open Farm 2021: Online ในวันนี้ จึงเป็นมิติใหม่ที่มหาวิทยาลัยจะได้เผยแพร่กิจกรรมเด่นในรูปแบบออนไลน์ เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้นักเรียนและสถานศึกษาได้รู้จัก มีความเข้าใจอันดีต่อมหาวิทยาลัย และยังเป็นผลดีต่อการพิจารณาตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพิ่มขึ้นอีกด้วย อีกทั้งยังได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็น Land Mark ใหม่ของเชียงใหม่ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สาธารณชนในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “โครงการนี้ฯ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ให้น่าสนใจ สวยงาม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ รองรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้ามาเยี่ยมชม พักผ่อนหย่อนใจ จัดเป็น Land Mark และจุด Check In แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย โดยได้แบ่งพื้นที่การจัดงานเป็น 2 โซน คือ โซนภายในมหาวิทยาลัย และโซนฟาร์มมหาวิทยาลัยบนเนื้อที่กว่าพันไร่ ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯได้ปรับให้เป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal เข้ามาท่องเที่ยวแบบ Online มี 8 ฐานเรียนรู้ไฮไลท์ที่ต้องชม รวมถึงแปลงปลูกผักแลกค่าเทอมของนักศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษาที่สนใจในการทำการเกษตร และหารายได้ระหว่างเรียน ทั้งนี้ยังได้ให้สิทธิ์โควต้าเข้าศึกษาต่อแก่นักเรียนที่สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ของงานอีกด้วย”

สำหรับ 8 ฐานเรียนรู้ไฮไลท์ที่ต้องชม ได้แก่ ฐานเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย 3 ฐาน ได้แก่ ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ หัวใจคนก้าวหน้า , ฐานเกษตรล้านนา วิถีแห่งธรรม และฐานนวัตกรรมแห่งการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ฐานเรียนรู้บนพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย 5 ฐาน ได้แก่ ฐานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ฟอกอากาศ , ฐานพรรณไม้หลากสีสัน แห่งทุ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ฐาน Amazing 2 ชีวภัณฑ์ระดับโลก , ฐานแปลงกัญชาเพื่อรักษาโรค ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และฐานความงดงามแห่งพืชผัก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *