มช. ร่วมวิจัยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะแพทยศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์ ร่วมวิจัยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้สูงอายุ พบว่าการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์ หลังฉีดซิโนแวค 2 เข็ม มีระดับสูงเพียงพอ ในการยับยั้งการเข้าสู่เซลล์มนุษย์ของเชื้อโควิด-19

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ฝ่ายวิจัย ,รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมเปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานวิจัยเพื่อทดสอบค่าภูมิคุ้มกันแอนติบอดีที่ยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสโควิด-19 (neutralizing antibody, NAb) สายพันธุ์ต่างๆ ในอาสาสมัครบุคลากรทางการแพทย์อายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งไม่มีโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้ จำนวน 46 ท่าน ที่ได้รับวัคซีนสูตร 3 เข็ม ซึ่งได้แก่ วัคซีนมาตรฐาน 2 เข็มของซิโนแวค และได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยแอสตรา เซเนกา หรือไฟเซอร์ โดยเปรียบเทียบภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด- 19 สายพันธุ์ต่างๆ ในผู้สูงอายุ ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม ก่อนและหลังได้รับการกระตุ้น ด้วยวัคซีน แอสตรา เซเนกา เปรียบเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์

ข้อแตกต่างของงานวิจัยชิ้นนี้จากงานวิจัยอื่น คือเป็นการศึกษาเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้สูงอายุ และเป็นการทดสอบ Neutralizing antibody (NAb) ไม่ใช่การทดสอบแอนติบอดีต่อโปรตีนหนามหรือต่อ RBD ที่ถูกรายงานมาก่อนหน้านี้ NAb เป็นแอนติบอดีที่มีผลยับยั้งเชื้อโควิด-19 ไม่ให้เข้าเซลล์โดยตรง ทำให้ไวรัสไม่สามารถก่อโรคในคนได้ นอกจากนี้ยังเป็นการทดสอบผลต่อเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์ต่างๆ ประกอบด้วย สายพันธุ์ดั้งเดิม สายพันธุ์แอลฟา สายพันธ์เบตา รวมทั้งสายพันธุ์เดลตา ซึ่งกำลังระบาดในประเทศไทยอีกด้วย

ผลการวิจัย พบว่าในประชากรผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค สูตรมาตรฐาน 2 เข็มมาก่อน เมื่อกระตุ้นด้วยวัคซีนแอสตรา เซเนกา หรือไฟเซอร์ เพียง 1 เข็ม สามารถกระตุ้นภูมิให้มีระดับ neutralizing antibody อยู่ในระดับสูงมาก ในการยับยั้งการเข้าสู่เซลล์มนุษย์ ของเชื้อโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิม, สายพันธุ์เดลตา, สายพันธุ์แอลฟา, และสายพันธุ์เบตา ทั้ง 2 วัคซีน โดยพบว่าวัคซีน Sinovac เป็น priming vaccine ที่ดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *