ม.แม่โจ้ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 64-65 กว่า 20 ล้านบาท

รองศาสตราจารย์ ดร.ญา

Read more

มทร.ล้านนา จรดปากกาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ชาว มทร.ล้านนา ร่วมยินดี และขอบคุณสภามหาวิทยาลัย เลือก “จัตตุฤทธิ์” นั่งอธิการบดี

ที่ประชุมสภามหาวิทยา

Read more

3 บุคคลคุณภาพ ม.แม่โจ้ รับรางวัลจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ผู้บริหาร อาจารย์ แล

Read more

โปลิฯ – วัฒโนฯ จับมือลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโ

Read more

อว. เปิดตัวแพลตฟอร์ม “Future Skill x New Career Thailand” ปิดช่องว่างการเรียนรู้ในทุกมิติ

กระทรวงการอุดมศึกษา

Read more