ชาว มทร.ล้านนา ร่วมยินดี และขอบคุณสภามหาวิทยาลัย เลือก “จัตตุฤทธิ์” นั่งอธิการบดี

ที่ประชุมสภามหาวิทยา

Read more

3 บุคคลคุณภาพ ม.แม่โจ้ รับรางวัลจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ผู้บริหาร อาจารย์ แล

Read more

“ทต.เชิงดอย” เปิดวิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์

เทศบาลตำบลเชิงดอย อำ

Read more

เหลือเพียงตำนาน!!! “โรงเรียนชราบาลวุฒิวทยาลัย” ปิดการเรียนการสอน หลังดำเนินการมา 7 ปี

ปิดตำนานโรงเรียนชราบ

Read more

โปลิฯ – วัฒโนฯ จับมือลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโ

Read more

อว. เปิดตัวแพลตฟอร์ม “Future Skill x New Career Thailand” ปิดช่องว่างการเรียนรู้ในทุกมิติ

กระทรวงการอุดมศึกษา

Read more