“ทต.เชิงดอย” เปิดวิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์

เทศบาลตำบลเชิงดอย อำ

Read more

เหลือเพียงตำนาน!!! “โรงเรียนชราบาลวุฒิวทยาลัย” ปิดการเรียนการสอน หลังดำเนินการมา 7 ปี

ปิดตำนานโรงเรียนชราบ

Read more

โปลิฯ – วัฒโนฯ จับมือลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโ

Read more

อว. เปิดตัวแพลตฟอร์ม “Future Skill x New Career Thailand” ปิดช่องว่างการเรียนรู้ในทุกมิติ

กระทรวงการอุดมศึกษา

Read more