ชลประทานลำพูน ชู “ฝายหนองสลีก” ฝายพับได้ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ

โครงการชลประทานลำพูน

Read more

ชลประทานฯ แจงผลการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง พร้อมเผยแผนรับมือน้ำในฤดูฝน

ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส

Read more

เชียงใหม่ได้ฝนช่วย!!! ส่งผล 2 เขื่อนใหญ่มีน้ำเพิ่ม เกษตรกรมีน้ำใช้ปลูกข้าว

ฝนถล่มเชียงใหม่ ส่งผ

Read more

ชลประทานที่ 1 พร้อมรับมือภัยแล้งและน้ำท่วม จัดแผนปล่อยน้ำสัปดาห์ละ 1 ล้าน ลบ.ม.

ชลประทานที่ 1 พร้อมร

Read more