“แบงค์ชาติ” แถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาส 1/2564 ยังคงหดตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Read more

แบงค์ชาติภาคเหนือ แถลงเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาส 4 ปี 2563 หดตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Read more

“แบงค์ชาติ” แถลง พิษโควิด-19 ส่งผลภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือหดตัว ภาคท่องเที่ยวหนักสุด

ณ ธนาคารแห่งประเทศไท

Read more