แบงค์ชาติภาคเหนือ แถลงเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาส 4 ปี 2563 หดตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Read more

“แบงค์ชาติ” แถลง พิษโควิด-19 ส่งผลภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือหดตัว ภาคท่องเที่ยวหนักสุด

ณ ธนาคารแห่งประเทศไท

Read more

“แบงค์ชาติ” แจง มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2

นายรณดล นุ่มนนท์ รอง

Read more