เปิดอย่างเป็นทางการ โครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ “Fresh Farm Fair 1st”

เปิดอย่างเป็นทางการ

Read more

“พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่” จับมือ “กรมส่งเสริมการเกษตร” จัด Fresh Farm Fair 1st ตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่

จากสถานการณ์ระบาดโคว

Read more