ม.แม่โจ้ เปิดตัว บริษัท First Organic Seed จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์แห่งแรกของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป

Read more

ม.แม่โจ้ เปิดโมเดลธุรกิจเกษตรแบบใหม่ ขายมะม่วงเหมายกต้นตลอดฤดูกาล มาตรฐานส่งออก การันตีผลผลิต

ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โ

Read more

ม.แม่โจ้ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 64-65 กว่า 20 ล้านบาท

รองศาสตราจารย์ ดร.ญา

Read more

เจ้าแรกของไทย!!! นักวิจัย ม.แม่โจ้-ชุมพร คิดค้นนวัตกรรมอินทรีย์ “สารอาหารพืชจากน้ำมันปลาทะเล” ลดต้นทุน ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.วี

Read more

3 บุคคลคุณภาพ ม.แม่โจ้ รับรางวัลจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ผู้บริหาร อาจารย์ แล

Read more

อ.แม่โจ้สร้างชื่อ ส่งผลงาน “JD SCANNER” แอพฯหาวัดร้างในเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ Innovative Tourism Project Pitching 2021

“JD SCANNER&#8

Read more

ม.แม่โจ้ ร่วมกับรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน วิจัย พัฒนาพืชสมุนไพรสายพันธุ์กัญชง ช่วยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและต่อยอดเชิงอุตสาหกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ มหา

Read more

สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เปิด “ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้” เป็นสื่อกลางสนับสนุนกิจการศิษย์เก่าทั่วประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.วี

Read more

“ม.แม่โจ้” ปลูกกัญชาเพื่อวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ที่ให้สารแคนาบินอยด์ ที่มีประโยชน์ต่อการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.วี

Read more

“ม.แม่โจ้” มอบเครื่องอบแห้งระบบถาดหมุน ผลงานนวัตกรรมของทีมวิจัย ให้ “มูลนิธิโครงการหลวง”

รองศาสตราจารย์ ดร.วี

Read more