เชียงใหม่สืบสานประเพณีเดือนยี่เป็ง 2564 เที่ยววิถีใหม่ ในแนวคิด “เชียงใหม่นครแห่งความสุข”

จังหวัดเชียงใหม่เตรี

Read more

ปรากฏการณ์ใหม่!!! “ยี่เป็ง” งดขบวนแห่ แต่ตั้ง “กระทงใหญ่” โชว์รอบคูเมืองเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ น

Read more