เมืองโบราณเชียงแสน ศูนย์กลางอาณาจักรล้านนายุคแรก

เรื่องราวของอาณาจักร

Read more

“ผางประทีป” จุดบูชาเพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณ และเชื่อว่าจะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีแสงสว่างนำทางชีวิต

“ผางประทีป&#82

Read more

“พระธาตุเจดีย์หลวง” สัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาล ตามความเชื่อลัวะและพราหมณ์

“พระธาตุเจดีย์

Read more

“น้ำเงี้ยว – ข้าวเงี้ยว” ของขวัญความอร่อยจาก “ไทใหญ่”

การถ่ายทอดวัฒนธรรมจา

Read more