“โมเดอร์น่า” ประกาศผลการวิจัยวัคซีนเข็มกระตุ้นสูตรผสมรุ่นใหม่ mRNA-1273.214

“โมเดอร์น่า&#8

Read more

โมเดอร์น่ายื่นขออนุญาตการใช้วัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึงน้อยกว่า 6 ปี

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ

Read more

มช. ร่วมวิจัยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

“แอมเนสตี้” ปล่อยแคมเปญ #วัคซีนที่ยุติธรรม เรียกร้องรัฐจัดสรรวัคซีนอย่างโปร่งใส เร่งด่วน และไม่เลือกปฏิบัติ

สืบเนื่องจากการระบาด

Read more

แอมเนสตี้เรียกร้องไทย!!! ให้ความสำคัญเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มชายขอบ

ในขณะที่ประเทศไทยต้อ

Read more