“วัดหางดง” วิหารล้านนาโบราณ

“วัดหางดง&#822

Read more

“วัดท่าข้าม” วิหารคำล้ำค่า

“วัดท่าข้าม&#8

Read more

ชมจิตรกรรมฝาผนังสุดวิจิตร อายุกว่า 300 ปี ที่ “วัดบวกครกหลวง”

“วัดบวกครกหลวง

Read more