ททท.เชียงราย ชวนร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองเชียงราย-พะเยา 2566

การท่องเที่ยวแห่งประ

Read more

สงกรานต์พร้อม!!! “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ มั่นใจระบบป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

Read more

เชียงใหม่ งดจัดกิจกรรม “ปี๋ใหม่เมือง” แต่ยังแต่งเมืองในบรรยากาศล้านนา พร้อมสร้างข่วงวัฒนธรรมให้เที่ยวชม

เทศบาลนครเชียงใหม่ ง

Read more