“ชุมชนปกาเกอะญอบ้านห้วยอีค่าง” ชุมชนต้นแบบธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) บนพื้นที่สูง

ชุมชนบ้านห้วยอีค่าง

Read more

สบโขง กลยุทธ์หยุดหมอกควัน ปลอดการเผาบนพื้นที่สูง ด้วยหลักการโครงการหลวง

ภาพรวมจุดความร้อนในพ

Read more

สวพส. ผนึกกำลัง วว. ลงนาม MOU เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

กลยุทธ์หยุดหมอกควันบนพื้นที่สูง บ้านห้วยน้ำใส อ.สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน ชุมชนต้นแบบ แหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จของการลดปั

Read more

สวพส. จับมือ มร.ชม. ลงนาม MOU เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและการให้บริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

สารสกัด CBD จากกัญชง กับ ประโยชน์ทางการแพทย์ อาหาร และเครื่องสำอาง

นักวิจัยจากสถาบันวิจ

Read more

สวพส. คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผลงานแห่งความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สูง

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์

Read more

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

ผอ.สวพส ประกาศเจตนารมณ์ ทำงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

ผู้อำนวยการสถาบันวิจ

Read more

สวพส. เผยแนวทางการปลูกพืชผักคุณภาพ บนพื้นที่สูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์

Read more