แอมเนสตี้-ICJ ยินดีที่พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและอุ้มหายบังคับใช้ แต่ขอให้ทบทวนการเลื่อนใช้บางมาตราออกไป

คณะกรรมการนักนิติศาส

Read more

ญาติผู้ถูกอุ้มหายเรียกร้อง “กฎหมายป้องกันการอุ้มหาย” ขอให้นำคนผิดมาลงโทษ

ญาติและครอบครัวของผู

Read more