“พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่” จับมือ “กรมส่งเสริมการเกษตร” จัด Fresh Farm Fair 1st ตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่

จากสถานการณ์ระบาดโคว

Read more

สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่ เปิดอบรมผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ รุ่น 2

สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่

Read more

ลดไร่หมุนเวียน ปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คู่วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า

“เราจะทำให้ประ

Read more